Rodwell zůstává v Praze i v globálním představenstvu CMS

|

Helen Rodwell vedla po tři funkční období pražskou kancelář CMS, se začátkem května ji v České republice v roli managing partnera vystřídal Tomáš Matějovský. Rodwell se během zmíněného období podílela rovněž na založení a vedení pobočky v Bratislavě, tu nově řídí Juraj Fuska. Rodwell bude i nadále působit v Praze, kde se bude věnovat klientům a soustředit se na komplexní transakce v oblasti fúzí a akvizic v celé střední a východní Evropě. Bude taktéž nadále působit jako členka globálního představenstva CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP.  

Tomáš Matĕjovský, který je v současné době vedoucím partnerem obchodní, regulatorní a soudní praxe v CMS Praha, přichází do své nové role s bohatými zkušenostmi. Specializuje se na soudní a arbitrážní spory, kde úspěšně zastupoval klienty v řadě řízení na všech stupních soudní soustavy. Zaměřuje se také na problematiku compliance, kriminalitu bílých límečků a různé aspekty obchodního a pracovního práva, práva duševního vlastnictví a práva hospodářské soutěže. Rovněž poskytuje poradenství řadě společností působících ve zdravotnictví a farmaceutickém odvětví v otázkách regulace specifických pro toto odvětví, včetně klinických studií a protikorupčních záležitostí.

„Stát se managing partnerem CMS Praha je pro mě velkou poctou. Jsem opravdu potěšen z příležitosti vést pražskou pobočku a přispívat k jejímu dalšímu úspěchu, i úspěchu celé firmy. Rád bych poděkoval Helen za její skvělou práci v čele naší kanceláře a vybudování špičkového týmu – CMS Praha se pod jejím vedením významně rozrostla a stala se jednou z předních advokátních kanceláří v Praze. Těším se na další spolupráci s Helen a celým týmem při realizaci našich ambiciózních plánů,“ říká Matějovský.

Juraj Fuska, který je v současné době vedoucím partnerem týmu korporátního práva a fúzí a akvizic v CMS (CMNO) Bratislava, má více než dvacetileté zkušenosti s působením v prostředí mezinárodních advokátních kanceláří a svou novou roli managing partnera převezme přímo z Bratislavy. Během své kariéry, zaměřené na různá odvětví, získal rozsáhlé vědomosti o trhu, zkušenosti a vybudoval si širokou škálu odborných znalostí, které mu umožňují vyniknout při významných tuzemských i přeshraničních transakcích v různých odvětvích. Kromě toho, že je široce vyhledávaným odborníkem v oblasti fúzí, akvizic a kapitálových trhů, jeho rozmanité odborné znalosti stejně tak zahrnují právo obchodních společností, greenfield investiční projekty, regulatorní poradenství, poradenství různým finančním institucím a projekty PPP. 

„Je mi ctí převzít roli managing partnera CMS (CMNO) v Bratislavě. Helen odvedla v čele bratislavské pobočky od jejího založení skvělou práci a já v ní budu pokračovat. Jsem rád, že vedle mého odhodlání budovat kulturu vysokých standardů poradenství a poskytovat našim klientům vynikající služby budou mé dosavadní zkušenosti přínosem i v této nové funkci. Nepochybuji o tom, že spolupráce s naším talentovaným, mezinárodně zaměřeným týmem posílí naši reputaci přední advokátní kanceláře na Slovensku. Jsem velmi vděčný za podporu a důvěru ze strany CMS a těším se, že na tomto silném základu budu moci dále rozvíjet potenciál naší kanceláře a směřovat k dalším úspěchům,“ uvádí Juraj Fuska.

Předchozí

Více firem v ČR se loni dostalo do insolvence

Olomouc nabízí plochy pro podnikatele

Další