10 knížek, které potěší všechny právničky a právníky

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Prezident Miloš Zeman navrhl na nového ústavního soudce emeritního děkana brněnských práva Jana Svatoně. Proč ne, Senát by asi proti tomuto jménu neměl nic zásadního namítat, a tak by mohl být Ústavní soud opět brzy v kompletním složení. Chrenek, Kotrba se spojují s Tomanem. Vánoce a konec roku jsou ale doslova tady, a tak dnešní sloupek pojmu trochu jinak. Vybral jsem 10 poměrně osobních knižních tipů, kterými, věřím, potěšíte prakticky každou právničku a každého právníka. A abyste je případně ještě stihli koupit, nevychází tento text jako obvykle v pátek, ale už ve čtvrtek. I to je takový malý vánoční dárek.

Michal Tomášek, Václav Šmejkal: Smlouva o fungování EU. Smlouva o EU. Listina základních práv EU. Komentář

Tohle je knížka, která vyšla v samém závěru roku, je to tedy žhavá novinka, rovněž u příležitosti českého předsednictví, což z ní dělá samo o sobě sběratelský kousek, zároveň je sepsaná skvělým kolektivem desítek autorů ze všech českých právnických fakult v čele s vedoucím katedry evropského práva pražské Právnické fakulty profesorem Michalem Tomáškem a docentem téže katedry Václavem Šmejkalem. To všechno, stejně jako reprezentativní rozsah téměř 1700 stran, z knihy dělá unikát, kterým se v knihovně rád pochlubí snad každý, kdo má s právem nebo Evropskou unií něco společného. Knihu tento týden předali autoři i přímo premiérovi Fialovi.

Jiří Rajmund Tretera: České paměti. Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech

Troufám si tvrdit, že většina porevolučních studentů pražské Právnické fakulty absolvovala alespoň jeden výběrový předmět vedený profesorem Treterou a spojený s církevním právem nebo právními dějinami. Nahlédnout do jeho osobní historie tak bude pro ně pro všechny zajímavé. A takhle láká na knihu Nakladatelství Leges: „Události jsou řazeny časově. Od mládí tatínka i maminky a historie jejich rodů nás autor provází přes období první republiky, své dětství za okupace a po ní, dospívání za komunistického teroru, složitou cestu ke studiu práv, vojnu, práci podnikového právníka 1964–1990, život v podzemní církvi 1977–1989 až k době nejnovější 1990–2022. Poutavá galerie autorových příbuzných, přátel i známých s nejrůznějšími osudy vytváří novodobou „Kosmovu kroniku“, která v příběhu jednoho výjimečného člověka a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do současnosti. Čtenář ocení úžasnou autorovu paměť a jeho podnětné a často vtipné postřehy. A také velkou otevřenost autora v zájmu pravdivosti, s odvážným přístupem „padni komu padni!“

Andrea Procházková: Podnik s nejistým koncem. Knižní rozhovor s Petrem Pithartem

Andrea Procházková, zástupkyně šéfredaktora Respektu a také doktorandka katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK, vyzpovídala Petra Pitharta. Místy jde až o pikantní čtení, v němž bývalý premiér, předseda Senátu a také docent zmíněné katedry rozebírá kuloární právní dění a k některým nejen právním prominentům je více než přísný. „Kniha má obecně sloužit jako průvodce v době, kdy jedna událost střídá druhou ve stále rychlejším tempu, přesto však někteří politici a společenské fenomény stále zůstávají. Díky Pithartovu osobnímu příběhu se povídání rozprostřené do třinácti „večerů“ věnuje nejen klíčovým politickým událostem a postavám, ale přirozeně se prolíná s jeho životem a zážitky. Mezigenerační dialog navíc umožňuje (nejen) mladým lidem nahlédnout do zákulisí české politiky a její poměrně nedávné historie, která tu je s námi dodnes,“ uvádí o knize nakladatelství Academia.

Miroslav Bárta: Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají

Jeden z nejvýznamnějších českých egyptologů se v poslední době stále častěji zabývá dlouhodobým fungováním společností a přemýšlí také o fungování práva. Sáhnout sice můžete po jeho novince o Tutanchamonovi, do právnických knihovniček ale ještě lépe zapadne jeho dřívějších Sedm zákonů. „Podobně jako v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám, jakými jsou nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící zdroje energie, ekonomické krize nebo (ne)schopnost přizpůsobit se proměnám přírodního prostředí. Objevují se i zcela nové výzvy jako například svět zahalený do globální komunikace, sociální sítě, zetabyte informací, rozpor mezi nashromážděnými poznatky a skutečným poznáním, lidská schopnost masivně měnit své přírodní prostředí, epidemie a mnohé jiné. Kniha Sedm zákonů nabízí možnost podívat se na dnešní svět jako součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny civilizace. I my,“ stojí v anotaci nakladatelství Jota.

Zdeněk Koudelka: Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu

Právní dějiny jsou oblíbenou disciplínou a pro mnohé právníky představují vznešenou kratochvíli. Tito čtenáři jistě ocení i další tituly, které vyšly v poslední době v Legesu. Třeba životopis Jaroslava Krejčího od Zdeňka Koudelky ale zaujme i daleko širší skupinu: „Původně teoreticky zaměřený Krejčí se zajímal o politiku a již jako student patřil k Masarykovým podporovatelům. Dal se do služeb Československé republiky, nejprve v moravské zemské správě a s nástupem moravského zemského prezidenta Jana Černého do funkce předsedy vlády přešel do Prahy. Zde působil v předsednictvu vlády a jako tajemník Ústavního soudu. V roce 1938 se stává předsedou Ústavního soudu a ministrem spravedlnosti ve vládě Rudolfa Berana. Ministrem zůstává i ve vládě Aloise Eliáše. Po jeho zatčení se ujímá řízení vlády a v lednu 1942 je jmenován předsedou protektorátní vlády. Po válce byl Jaroslav Krejčí za spolupráci s Němci odsouzen k 25 letům vězení. Zemřel v roce 1956 ve výkonu trestu.“

Jan Beránek: Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci

Podobné konstatování platí rovněž pro knihu Jana Beránka Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci. „Kniha se zabývá fenoménem tzv. zónových procesů s nacistickými zločinci, které jednotlivé vítězné mocnosti vedly ve svých okupačních zónách rozděleného Německa a které dodnes poněkud nespravedlivě zůstávají ve stínu známějšího hlavního norimberského procesu. V rámci poválečné zónové justice byly souzeny takřka všechny osoby spoluodpovědné za dříve nepředstavitelné nacistické zločiny, ať už šlo o čelné představitele režimu, průmyslníky, kteří kořistili z nacistické agrese, lékaře, kteří odhodili všechny etické zásady své profese a vstoupili do služeb zvrácené ideologie, personál koncentračních táborů či o obyčejné, politicky neangažované Němce, kteří se však pod vlivem pseudofilosofických nacistických teorií dopustili těch nejstrašlivějších zločinů,“ dočteme se v anotaci.

Oliver Burkeman: Čtyři tisíce týdnů. Time management pro smrtelníky

Pokud musí někdo dobře plánovat čas, jsou to právníci. Zároveň jde mnohdy o lidi, kteří tráví prací až přehnané množství času. Když jim ale dáte k Vánocům právě tuhle knihu, možná si po vzoru jejího autora řeknou: A proč vlastně? „Na světě pobudeme sotva čtyři tisíce týdnů. Musíme toho v nich stihnout spoustu a všechno zaráz: vyřešit další pohromu v práci. I si najít lepší práci. Užít si krátký čas s dětmi, a přitom toho kolem nich tolik obstarat. Pravidelně sportovat. Hodně číst. Chodit brzo spát… Říkáte si, že to prostě nejde zkombinovat? Máte pravdu! Oliver Burkeman vás odnaučí vyhlížet vysněný dostatek času a ukáže vám, jak zažívat radost i ve dnech, kdy se na vás všechno sype. Jeho kniha je plná originálních postřehů z klasické literatury, psychologických výzkumů i britského humoru. A především ji napsal s pochopením pro smrtelníky, kteří se snaží smířit s tím, že nemůžou stihnout všechno,“ píše o knize nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Adam Grant: Ještě to promysli

Z téhož nakladatelského domu můžete pořídit také knížku Ještě to promysli od Adama Granta.  Pro právníky, kteří jsou mnohdy zvyklí mít za všech okolností pravdu, rovněž jako dělanou: „Na základě provokativních myšlenek a pečlivých důkazů vás naučí, jak se radovat z toho, že se mýlíte! Je totiž osvobozující nevěřit všemu, co si myslíme a zrovna cítíme; opustit stará přesvědčení, která nám už neslouží. Protože každý, kdo se umí vzdát chybných názorů, a dá přednost mentální flexibilitě před hloupou důsledností, dokáže zázraky! Staňte se takovým člověkem i vy!“

Jan Tuláček (ed.): Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání podle obč. zák., z. o. k., katastrálního zák., o. s. ř., z. z. ř. s. a exekučního řádu

Čas lze ušetřit i díky vzorům různých dokumentů, pokud jste si jisti, že se na ně můžete skutečně spolehnout. Zmíněná kniha tuto záruku nabízí, díky vyzkoušené edici i zkušeným autorům, mezi nimiž se objevují advokáti, soudci, podnikoví právníci i ti z veřejné sféry a dokonce přímo veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. „Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z pojetí JUDr. Milana Holuba, bývalého soudce Nejvyššího soudu, jež pro svoji srozumitelnost a praktičnost našlo mezi čtenáři velkou oblibu. Naleznete zde vzory podání a smluv z oblasti věcných práv, nájemního bydlení, spoluvlastnictví či závazků, vzory smluv příkazního typu, dokumentů jednotlivých obchodních korporací, vzory žalob, námitek, opravných prostředků a mnoho dalších. Kniha obsahuje také vzory týkající se dědění, včetně notářských zápisů,“ uvádí Nakladatelství Leges. Na uzavřeném webu pak majitelé knihy najdou vzory rovněž v elektronické verzi.

Štěpán Šimek: Kšeftmani a pistolníci

A tenhle román nám vlastně paradoxně připomene, jak důležité vlastně právo je a jaké to bylo v dobách, kdy se alespoň občas tak nějak opožďovalo. Tedy v 90. letech „Text přináší atmosféru doby, která neznala, slovy našich státníků, pojem špinavé peníze. Jsem přesvědčený, že příběh vtáhne čtenáře do děje svojí dynamikou, vzrušením a samozřejmě popisem prostředí, které ne každý člověk měl možnost poznat na vlastní kůži. Přináší vhled do myšlení jednotlivých protagonistů příběhu, kteří často jen podléhají tlaku doby, společnosti či blízkých osob, aniž by si uvědomovali možné důsledky. Kniha není žádným filozofickým esejem o souboji dobra a zla, spíše akčním thrillerem, nicméně i ve zběsilé životní jízdě hlavních hrdinů překvapivě najdete to, o co vlastně v knize jde. A to bych nechal na posouzení každého čtenáře,‘‘ říká autor Kšeftmanů a pistolníků Štěpán Šimek.

Předchozí

Clifford Chance radila KB při financování solární elektrárny

Rekenber: Očekávaná splácená částka u insolvencí poklesla od novely téměř o polovinu

Další