Rowan Legal jmenuje dva nové partnery

|

Vedení advokátní kanceláře Rowan Legal se od 1. července rozšíří. Kancelář se rozhodla, že povýší dva ze svých advokátů do pozic partnerů. Nově se jimi stanou expert na soutěžní právo Jan Měkota a Jan Tomíšek, který stojí v čele brněnské pobočky kanceláře. Oba doplní stávající desítku partnerů, mezi nimiž figurují jména jako Josef Donát, Michal Nulíček, Lukáš Duffek nebo Jan Frey. 

Jan Měkota i Jan Tomíšek jsou s advokátní kanceláří Rowan Legal profesně dlouhodobě spjati. Povýšení do pozic partnerů je důsledkem jejich dosavadní kvalitní práce s klienty i zhodnocením zásluh při rozvoji nových specializací. 

„Z povýšení obou kolegů, které je plně zasloužené, máme obrovskou radost. Oba jsou důležitými členy týmu naší kanceláře. Povýšením na partnery jim chceme vyjádřit zejména uznání a poděkování za roky práce, kdy se se zápalem věnovali nejen klientské práci jako takové, ale i rozvoji naší kanceláře. To, že se zaměřujeme na oblasti, jako je hospodářská soutěž, data protection nebo stavební právo, je do značné míry i jejich zásluha,“ komentuje personální změny partner Michal Nulíček, vedoucí týmu commercial, jehož jsou oba noví partneři součástí.

Měkota_20190307_931_edit

Jan Měkota se dlouhodobě věnuje soutěžnímu právu a vede danou specializaci kanceláře. Soutěžní poradenství poskytuje Jan mimo jiné klientům z oblasti práva informačních technologií a telekomunikací, dodavatelům v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu. Rovněž se dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní oblasti.

„Povýšení na partnerskou pozici mě velmi potěšilo a těším se na nové pracovní výzvy, které to s sebou přináší. Rowan Legal vděčím za to, že mi zajistila dostatek manévrovacího prostoru na to, abych v podstatě mohl vystavět celou soutěžní specializaci včetně soutěžní compliance. Tento typ služeb je především v posledních letech mezi klienty velmi žádaný, a proto jsem rád, že i mým přičiněním jsme považováni za spolehlivého a vyhledávaného garanta pro soukromý i veřejný sektor,“ říká Jan Měkota. 

Tomíšek_20170616_057_edit

Jan Tomíšek se profesně věnuje zejména softwarovému právu, elektronickému podepisování a identifikaci, kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele. Mimo oblast IT se specializuje na přípravu legislativy a stavební právo. Klientům pomáhá s digitální transformací jejich podnikání – řadě klientů ze soukromého i veřejného sektoru poskytoval poradenství při jejich digitalizačních projektech, podílel se na přípravě legislativy upravující bankovní identitu a zpracoval legislativu pro digitalizaci stavebního řízení. Jan vede brněnskou pobočku kanceláře.

„Během svého působení v Rowan Legal jsem dostal řadu skvělých příležitostí a mohl se podílet projektech, které posunuly český eGovernment výrazně dopředu. Digitalizace je velké téma. Je dobře, že ho stát i soukromé společnosti považují za prioritu a dokážou v této oblasti spolupracovat. Věřím, že na pozici partnera budu mít příležitost pracovat na dalších takových projektech. Na nové výzvy se moc těším,“ říká Jan Tomíšek.

Předchozí

Proděkan Michal Tomášek převzal medaili Akademie věd ČR

Soutěž na Vltavskou filhamornii organizovala Havel & Partners

Další