A&O otevírá cestu pro nový standard správy srážkové daně

|

Advokátní kancelář Allen & Overy vedla ve spolupráci se společnostmi Clearstream a Euroclear poradenský projekt, jehož výsledkem je zavedení zcela nových, českými emitenty eurobondů dosud nikdy nepoužitých postupů, které budou sloužit k identifikaci držitelů eurobondů a k ověření jejich postavení pro účely aplikace srážkové daně.

Tyto certifikační postupy mají českým emitentům umožnit efektivní plnění a správu jejich povinností, které jim vznikají v souvislosti s emisemi eurobondů po zavedení nových pravidel pro uplatňování srážkové daně od počátku roku 2022. Ve své podstatě se jedná o nová komplexní vícestranná ujednání o řetězovém poskytování daňově relevantních informací, která českým emitentům umožní opětovně vstoupit na klíčový eurobondový trh s tím, že jim současně bude umožněno řádné plnění jejich povinností, které jim – jako plátcům daně – vyplývají z daňových předpisů. Toto řešení by tak z pohledu emitentů mělo eliminovat finanční riziko ve formě potenciálních daňových doměrků a ochránit je před nebezpečím poškození jejich pověsti. Postupy by zároveň měly zajistit výrazné snížení nákladů na financování, jelikož emitenti již nebudou nuceni nést negativní důsledky jejich povinnosti navyšovat platby (tzv. gross up) investorům v situaci, kdy se ve vztahu k předmětným platbám uplatní srážka daně.

Allen & Overy připravila první návrh a sehrála klíčovou roli při dalším dotváření a konečné finalizaci certifikačních postupů, což především zahrnovalo několikaměsíční spolupráci se společnostmi Clearstream a Euroclear. Výsledkem bylo schválení těchto postupů ze strany Mezinárodní asociace poskytovatelů služeb na kapitálových trzích (ICMSA). A&O přitom vůbec jako první zároveň začlenila tyto certifikační postupy do právní dokumentace, a to včetně emisních podmínek a smluv mezi emitentem a dalšími poskytovateli služeb na kapitálových trzích.

Tým A&O vedl partner Petr Vybíral, se kterým úzce spolupracovali seniorní daňový poradce Michal Dušek a právník Jan Mourek.

Eric Marega, manažer odpovědný za daně ve společnosti Euroclear a předseda daňového podvýboru asociace ICMSA, který řídil projekt za ICSD, uvedl: „Asociace ICMSA velmi oceňuje spolupráci s Allen & Overy na tomto projektu, jelikož podporuje náš cíl posouvat vpřed standardy fungování kapitálového trhu, a usnadňovat tak jeho efektivní chod. Naši členové nyní mají vše, co potřebují k tomu, aby tyto nové standardy začali okamžitě uplatňovat.“

Petr Vybíral, partner a vedoucí pražského oddělení poskytujícího právní služby v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů, k tomu dodal: „Naše bezprostřední účast na přípravě a zavedení certifikačních postupů nejen potvrzuje naši pozici lídra trhu pro oblast kapitálových trhů, ale také poskytuje příležitost ukázat význam a sílu daňového oddělení naší pražské pobočky.“

Předchozí

Nová evropská směrnice o kyberbezpečnosti začne platit v roce 2024. V Česku chybí IT specialisté, upozorňují odborníci

STEM/MARK: Češi jsou při platbě kartou důvěřiví, pětině však hrozí nepříjemnosti

Další