bpv radila LFB SA při akvizici center pro odběr plazmy  

|

Mezinárodní advokátní kancelář bpv Braun Partners poskytla komplexní právní poradenství  francouzské společnosti LFB SA, která prostřednictvím své pobočky Europlasma akvírovala českou společnost Amber Plasma, specializující se na otevírání a provozování center pro odběr plazmy.

Advokátní kancelář bpv Braun Partners sehrála vedoucí roli v této mezinárodní transakci a poskytla komplexní právní poradenství a asistenci při přípravě a během realizace transakce (vedené A&O Shearman, Paříž, s protistranou CMS Praha), včetně due diligence.

Právní poradenství, due diligence a podporu při transakci zajišťoval tým pod vedením partnera Arthura Brauna, s podporou advokátek Markéty Kleinové, Eveliny Weagové, Nikoly Faltové a Nikoly Ourodové. Úspěšnou transakci hodnotí partner advokátní kanceláře bpv Braun Partners, Arthur Braun, následovně: „Velké poděkování patří celému našemu právnímu týmu, který se podílel na celé transakci. Díky této akvizici bude Europlasma vlastnit a provozovat 24 center pro odběr plazmy ve střední Evropě a 15 center v České republice. To významně zvýší kapacitu odběru plazmy společnosti Europlasma a také přispěje k zajištění dodávek plazmy pro výrobu léků společnosti LFB.“

LFB, francouzská biotechnologická společnost, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh léčivé přípravky získávané z plazmy a rekombinantní proteiny pro léčbu pacientů s vážnými a často vzácnými chorobami. LFB zůstává věrná své strategii zvyšování kapacity odběru plazmy v Evropě, aby mohla poskytovat léky získávané z plazmy a pokrýt rostoucí potřeby pacientů v Evropě. LFB rovněž plánuje nabízet své produkty pacientům v České republice. 

Předchozí

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné v bytě?

Průzkum: Kam si Češi nejčastěji ukládají úspory

Další