CEE Attorneys pracovala pro Behavio Labs

|

Pražská kancelář CEE Attorneys zastupovala společnost Behavio Labs, která se zabývá marketingovým výzkumem zaměřeným na lidské chování a podvědomé myšlení, při vstupu investičních fondů Presto Ventures a J&T Ventures. Behavio zaujalo investory svým unikátním nástrojem pro marketéry, který umožňuje vyhodnotit úspěšnost audiovizuální reklamy a který je přístupný na jejich online platformě, ke které lze získat přístup na základě předplatného. 

Talentovaní odborníci na behaviorální vědy z Behavio totiž dokázali identifikovat několik prvků, které jsou dle jejich názoru determinující pro úspěch reklamy, a tedy zajištění návratnosti investice do ní. U reklamních spotů tak hodnotí jednak skutečnost, zda je dostatečně jasné, jakou značku reklama propaguje, jestli reklama znázorňuje potřebu zákazníka a umožňuje lidem se s ní ztotožnit a zda reklama pracuje s emocí, důvtipem či svým obsahem má schopnost dojmout nebo obsahuje kreativní příběh. 

To vše dokáže platforma Behavio.app vyhodnocovat zcela automaticky včetně poskytnutí konkrétních doporučení, jak reklamu vylepšit. Právě na development této platformy a vstup na americký trh získalo Behavio investici v řádu desítek milionů korun. 

Při zajišťování právní stránky transakce se za CEE Attorneys zúčastnili partner Lukáš Petr a vedoucí advokátka Denisa Nováková. „Máme vždy radost, když pomůžeme našim klientům při prosazování jejich zájmů při vstupu investorů. O to více, když se jedná o ambiciózní projekt, díky kterému bylo vyjednávání o investici zajímavé. Přejeme našim klientům z Behavio Labs mnoho úspěchů,“ uvedl Lukáš Petr.

Předchozí

Clifford Chance radila při prodeji Charles Square Centra

Allen & Overy radila Indoramě při většinové akvizici UCY Polymers

Další