Dentons radila CBCB při komplexním auditu

|

Globální právní firma Dentons poskytla poradenství společnosti Czech Banking Credit Bureau (CBCB) v souvislosti s provedením komplexního auditu její činnosti související se zpracováním osobních údajů, které provádí jako provozovatel Bankovního registru klientských informací (BRKI).

BRKI shromažďuje data o klientech bank, které jsou jeho uživateli a současně společnými správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a které mají uzavřenou s CBCB smlouvu o zpracování osobních údajů a informací v BRKI. BRKI je vytvořen na základě informací, které banky poskytují společnosti CBCB v souladu s § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Tým Dentons tvořili partner Zdeněk Kučera, seniorní advokátka Štěpánka Havlíková a advokátní koncipient Jiří Maršál. Tým ve stejném složení provedl audit pro CBCB již v roce 2021.

Zdeněk Kučera k mandátu poznamenal: „Bankovní registr klientských informací představuje jedinečnou databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty, včetně dat vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů bank. Vysoká úroveň ochrany osobních údajů má v tomto kontextu mimořádnou důležitost. Pravidelné auditování, jak registr nakládá s osobními údaji a jak nastavuje procesy považuji za správně zvolenou cestu a náš tým je rád, že audit mohl opět provést.“

Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací konstatovala: „Audit se zaměřil především na to, zda CBCB plní všechny své povinnosti zpracovatele údajů vyplývající jak z obecných pravidel ochrany osobních údajů EU (GDPR), tak i ze smluvních závazků ze strany CBCB a dalších sub-zpracovatelů a zda řádně provozuje a zpracovává osobní údaje v rámci BRKI. Výhodou spolupráce se zvoleným týmem byla samozřejmě jejich dřívější zkušenost s našimi procesy a praktická znalost ochrany dat v této oblasti.“

Předchozí

Do otevření nových Silent Villas v Therme Laa zbývá 100 dní

Podnikatelé v Jičíně přijdou o úlevu

Další