Do Schoenherr nastoupil Jan Kupčík

|

Odborník na soutěžní právo Jan Kupčík posílil od 1. července pražskou kancelář Schoenherr v oblasti práva EU a práva hospodářské soutěže. Specializuje se na poradenství mezinárodním i lokálním klientům ve všech aspektech soutěžního práva. Doposud působil jako advokát v regionální advokátní kanceláři, kde poskytoval poradenství klientům z různých odvětví, např. telekomunikací a dopravy, a rovněž zastupoval klienty v řízeních před českými i evropskými orgány a soudy.

„Jsme rádi, že můžeme Jana Kupčíka přivítat v našem týmu,“ uvedl Christoph Haid, partner a vedoucí praxe práva EU a práva hospodářské soutěže ve společnosti Schoenherr. „Jeho odborné znalosti budou velkým přínosem pro naši praxi. Jsme si jistí, že významně posílí náš pražský tým, vedený seniorní advokátkou Claudií Bock Matoković, ve snaze poskytovat klientům ještě lepší služby.“

„Věřím, že Jan bude mimořádně cenným kolegou a bude hrát významnou roli v dalším rozvoji našeho lokálního týmu, který se zaměřuje na právo EU a hospodářskou soutěž,“ řekl Martin Kubánek, vedoucí partner pražské kanceláře Schoenherr. „Jeho nadšení pro právní praxi, mimořádné pracovní nasazení a zkušenosti ocení nejen naši klienti, ale i kolegové.“

Jan Kupčík je absolventem Právnické fakulty a také Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve své akademické i profesní kariéře se zaměřuje na právo hospodářské soutěže, zejména na problematiku dominant-ního postavení a protisoutěžních dohod ve veřejnoprávním i soukromoprávním vymáhání a na nedávno zave-dená omezení přímých zahraničních investic. Jeho akademická činnost během i po dokončení Ph.D studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se týká různých otázek soutěžního práva, například platforem a digitálních trhů. Jan pravidelně publikuje články v místních i mezinárodních periodikách.

Předchozí

Nových insolvencí i přes rostoucí napětí v ekonomice ubylo

Petr Vácha je novým vedoucím partnerem Assurance EY ČR

Další