DSA a DMA aneb revoluce v evropském digitálním prostoru

|

Analýza endors – Navrhovaný regulační balíček aktu o digitálních službách (DSA) a aktu o digitálních trzích (DMA) představený Evropskou komisí ke konci roku 2020 je bez nadsázky historický zlom v úpravě celého digitálního prostoru.

Jedná se o jednotný soubor pravidel pro regulaci digitálních platforem, jež má přinést řadu výhod jak pro spotřebitele, tak pro firmy, vlastně pro kohokoliv, kdo pro svoji činnost či podnikání využívá velkých digitálních platforem a sociálních sítí, typicky služby Googlu, Facebook či Instagram. Regulační balíček bude působit na celý evropský trh, v obdobném rozsahu jako působí například GDPR a klade si dva hlavní cíle:

–     vytvořit bezpečnější digitální prostor pro všechny uživatele digitálních služeb v EU a

–     vytvořit rovné podmínky pro všechny, a tím podpořit inovace, růst a konkurenceschopnost na jednotném trhu EU.

Pojďme si nyní představit některou konkrétnější úpravu obsaženou v balíčku aktu o digitálních službách (DSA) a aktu o digitálních trzích (DMA).

DSA je zaměřen na online zprostředkování, vyhledávače, sociální sítě, sdílení videa, operační systémy, nebo reklamu, primárně tak na všechny velké hráče – Google, Amazon, Facebook / Meta, Apple a Microsoft. Bude obsahovat výslovný zákaz kombinování osobních údajů z různých platforem, jež jsou takto používány pro cílení reklamy. Nově bude při prohlížení platforem zapotřebí souhlas se zpracováním osobních údajů s využitím úpravy GDPR, podobně jako někteří uživatelé znají u cookies. Obecně je velký důraz kladen na ochranu a bezpečí uživatele, na anonymizaci uživatele a zpřísnění podmínek pro jeho trasování přes prokliky a chování na webu.

DMAse pak věnuje hlavně inzerentům reklamy a jejímu cílování. Některé specifické nástroje a algoritmy hlavních digitálních platforem se stanou přístupnými i dalším osobám, tak aby i menší a střední podniky za pomoci reklamy mohly oslovit lépe své zákazníky. Obecně se tímto předpisem má zajistit lepší hospodářská soutěž, aby zmínění velcí hráči nedominovali na trhu do té míry, že by znemožnili činnost novým subjektům.

Zajímavou možností pro uživatele by pak mohlo být i právě nyní diskutované zavedení možnosti průchodu mezi jednotlivými platformami s uživatelským profilem, případně jakési převedení uživatelových dat na jinou platformu, pakliže o to projeví aktivní zájem (tzv. „interoperability“). Účelem je zpřístupnit a otevřít trh sociálních sítí a messagingu i pro nové hráče a v návaznosti na to umožnit uživatelům větší výběr sociální sítě a platformy, aniž by přišly už o své propojené kontakty. Jak to prakticky půjde dohromady s výše uvedeným důrazem na soukromí a anonymizaci dat, zůstává otázkou. Avšak dlužno říci, že tento bod prozatím ještě není součástí oficiálního legislativního návrhu, jde skutečně jen o bod aktuálně diskutovaný.

Můžeme si všimnout, že se jedná (zatím jen) o evropskou legislativu, ale dopadající v drtivé většině na americké firmy. Bude tak zajímavé sledovat dopad tohoto balíčku na vzájemné vztahy na obou stranách Atlantiku a reakci americké legislativy, protože souhrn všech nových povinností a omezení pro velké technologické firmy není malý. Regulace DSA a DMA zcela jistě ovlivní celosvětové diskuse o regulaci online platforem a představená pravidla budou nepochybně kopírovat vlády jiných zemí, podobně jako tomu bylo při přijetí GDPR. V této souvislosti se hovoří o „bruselském efektu“.

Vidíme tak, že balíček regulací DSA a DMA dotkne téměř každého z nás, určitě komplexními a zajímavými způsoby a pevně doufejme, že převážně jen pozitivně a v zamýšlených důsledcích bezpečnějšího a konkurenceschopného digitálního prostoru.

Předchozí

Magdalena Souček zamířila do expertní rady Climate & Sustainable Leaders

Strnad: S doplatky energií mohou mít problémy i pronajímatelé

Další