Jahoda: Kompenzační bonus jako indikátor problémové komunikace Finanční správy

|

Analýza Richarda Jahody – Postup Finanční správy ČR v řízeních spojených s výplatou kompenzačního bonusu 2022 byl dalším a opakovaným příkladem nezákonného postupu této instituce. Věc došla tak daleko, že představitelé profesních skupin vydali společné prohlášení obsahující protest proti těmto praktikám, s výzvou k nápravě stavu.

V souladu se zákonem je kompenzační bonus určen pro skupinu osob, jejichž hospodářská činnost byla významně dotčena pandemií koronaviru nebo opatřeními přijatými státem z důvodu ohrožení koronavirem. Osobami, na které se výplata kompenzačního bonusu vztahuje, jsou OSVČ, společníci malých s.r.o., rodinných závodů a tzv. dohodáři. Jediným kritériem pro určení, zda činnost byla významně dotčena, je pokles příjmů oproti srovnávacímu období. Kompenzační bonus se vyměřuje a vyplácí na základě řádně podané žádosti poplatníka.

Finanční správa na významnou část podaných žádostí reagovala buď zasláním e-mailu, nebo dokonce telefonáty přímo poplatníkům, při kterých bylo požadováno doplnění žádostí o celou řadu informací o hospodářské činnosti žadatele. Důvodem měl být fakt, že činnost žadatele nebyla zastavena či omezena vládními opatřeními. Tyto tzv. neformální žádosti byly často doprovázeny výhrůžkami zahájení daňové kontroly a varováním před důrazným postupem Finanční správy, s doporučením podané žádosti raději stáhnout. Pokud poplatník na takovou nezákonnou a fakticky nedoručenou výzvu nereagoval a požadované informace nedodal, následovalo v mnoha případech zastavení řízení ze strany správce daně, s odvoláním na právně nepřípustné jednání. Opět asi není potřeba zdůrazňovat, že se jedná o postup v rozporu se zákonem, protože kompenzační bonus byl v souladu se zákonem již vyměřen podáním žádosti. Správce daně tedy měl jen dvě možnosti: kompenzační bonus vyplatit nebo zahájit postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu. Proti zastavení řízení nezbylo poplatníkům nic jiného než podání odvolání.

Asi není nutné vysvětlovat, že šlo o šikanózní a jednoznačně nezákonný postup, jehož cílem bylo odradit poplatníky od čerpání kompenzačního bonusu. Vychází z dlouhodobě uplatňovaného postoje Finanční správy, kdy každý poplatník je předem sprostý pachatel nebo alespoň sprostý podezřelý. Bude jistě trvat delší čas, než se toto neblahé dědictví “éry babišismu” podaří odstranit. 

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 5/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Snímek-obrazovky-2022-04-28-v-20.57.00
Předchozí

Císař Češka Smutný měli loni u soudů téměř 100% úspěšnost

Na onlinesoudu se podílí i PRK Partners

Další