JŠK zastupovala Genesis Capital při akvizici call centra Atoda

|

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství Genesis Capital a společnosti Conectart provozující největší tuzemské call centra při akvizici jihočeského provozovatele call center Atoda.

Akvizicí Atody upevnilo největší tuzemské kontaktní centrum Conectart svou pozici na trhu poskytovatelů služeb call center na českém trhu. Conectart je se svými více jak 2000 operátory největším provozovatelem kontaktních center v ČR. Do tohoto tržního segmentu vstoupil akvizicí Conectart v roce 2020 fond rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) skupiny Genesis Capital. Hodnotu transakce se smluvní strany rozhodly nekomunikovat.

Společnost Atoda na českém trhu působí od roku 2005 a spolupracuje s téměř 400 operátory v pěti jihočeských a jednom středočeském městě. Původní vedení společnosti po akvizici zůstává, a i nadále se bude věnovat jejímu řízení.

Skupina Genesis Capital je skupina fondů private equity, které nabízejí malým a středním podnikům ve střední Evropě pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Od svého vzniku v roce 1999 poskytovala poradenství šesti fondům rozvojového kapitálu s celkovým objemem převyšujícím 300 milionů euro. Tyto fondy podpořily již více než 60 podniků.

„Pro fondy Genesis Capital vyhledáváme investiční příležitosti z odvětví s vysokou přidanou hodnotou a škálovatelností poskytovaných služeb či produktů. Odvětví, ve kterém Conectart a Atoda působí, vnímáme jako velmi zajímavé a atraktivní pro další organický i akviziční růst. Vytváříme leadera lokálního trhu, který bude silnou platformou pro další růst nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě,“ uvádí k transakci Martin Viliš, partner Genesis Capital.

Transakční tým JŠK vedl na straně kupujícího partner Tomáš Doležil ve spolupráci se seniorní advokátkou Helenou Hailichovou. Prodávajícího zastupovala kancelář GT Legal.

Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Z obchodního a procesního hlediska ne úplně snadná transakce, když například doslova na poslední chvíli její vypořádání zkomplikoval Covid. Věříme, že pro Genesis a Connectart bude akvizice Atody důležitým milníkem v rozvoji tohoto segmentu trhu. Jsme rádi, že jsme k tomu mohli svým dílem přispět.“

Předchozí

Allen Overy následuje Havla a White & Case do Climate & Sustainable Leaders

Kdy a jak odpovídají za škodu statutární orgány?

Další