Kučera: Advokáti by měli mít omezené právo disponovat s penězi z úschov

|

Na nedávném semináři v Poslanecké sněmovně organizovaném Jakubem Michálkem, předsedou poslaneckého klubu Pirátů, se politici a odborníci shodli na nutnosti změny zákona o advokacii, aby se zabránilo zpronevěrám v advokátních úschovách. Jedním z iniciujících právníků byl také advokát Jiří Kučera z Kučera & Associates, který se během události zaměřil na vlastní odborné zkušenosti a představil pohled na možné reformy advokátních úschov.

Advokátní úschovy by měly sloužit jako jistota, kam si lidé mohou vložit větší částky nebo i životní úspory. Pokud ovšem narazí na nepoctivého advokáta, tak pro ně mohou být následky katastrofální. Důvodem je současná legislativa, která advokátům umožňuje plný přístup k finančním prostředkům klientů, s nimiž mohou libovolně nakládat. Navíc zde chybí efektivní kontrola a oznámení o pohybu na účtu často přicházejí až poté, co dojde k pochybení či zpronevěře. To znamená, že klienti mohou ztratit své uložené prostředky, aniž by o tom včas věděli. Kontrola je nedostatečná a obrana poškozených často neúčinná. 

Jiří Kučera upozornil na význam regulace advokátních úschov a zdůraznil, že současný systém je pro klienty riskantní. „Zpronevěry v advokátních úschovách se dějí kvůli nedostatečné regulaci a plné dispozici advokátů s penězi na úschovním účtu, které jim nepatří. Řešení existuje a není složité – omezit dispoziční právo advokáta na předem určené účty pro platby. Tímto způsobem můžeme zamezit zneužití a chránit klienty,” dodává.

Navržené omezení dispozice s penězi by spočívalo v tom, že advokát by mohl poslat peníze pouze na účet prodávajícího či kupujícího, nevybírat je v hotovosti. Proces by zahrnoval uzavření úschovní smlouvy mezi kupujícím, prodávajícím a advokátem. Advokát by založil úschovní účet a „napevno“ zadal čísla účtů obou stran. Peníze by mohl kupující složit, pokud by údaje v notifikaci odpovídaly smlouvě o úschově. Například v případě nemovitostí by advokát pak okamžitě zaslal návrh na vklad na katastr. V případě povolení vkladu by peníze byly zaslány oprávněnému; v opačném případě by byly vráceny kupujícímu. Toto opatření minimalizuje riziko zločinného jednání a je výhodné i pro banky a pojišťovny.

Seminář se věnoval také tragickým příběhům lidí, kteří přišli o své úspory. Prezentovaly se mimo jiné i dva konkrétní případy, kauza Suková a kauza Century 21. V důsledku těchto incidentů, kdy klienti ztratili významné částky, dochází k dlouhodobým právním sporům a lidskému utrpení, přičemž zpronevěry v advokátních úschovách za posledních 15 let způsobily škody přesahující miliardu korun. 

„Nyní máme jedinečnou příležitost napravit tento systémový problém. Změna zákona je klíčová k obnově důvěry v advokáty a k zajištění bezpečnosti finančních transakcí pro klienty,” doplňuje na závěr Kučera.

Předchozí

Sněmovna bude schvalovat sporné zkrácení doby oddlužení

Zemřel Pavel Smutný

Další