Lex Ukrajina není českou specialistou. Zákony reagují i další země

|

Analýza CEE Attorneys – Bezplatná zdravotní péče pro Ukrajince nebo úplné odstřihnutí se od ruského plynu. Jak reagují evropské země na ruskou invazi na Ukrajinu? Připravili jsme shrnutí těch nejvýznamnějších změn, které učinily vybrané země našich partnerských kanceláří v Evropě.

SLOVENSKO

Dne 26. února 2022 vyhlásila slovenská vláda výjimečný stav v souvislosti s masovým přílivem cizinců na území Slovenské republiky způsobeným ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Následně, 30. března 2022, vešel v platnost zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine – slovenský Lex Ukrajina. V souvislosti s tím dochází ke změnám Zákona o azylu a Zákona o pobyte cudzincov. Novely zákona o azylu umožňují vládě vyhlásit poskytnutí dočasné ochrany cizincům i bez rozhodnutí Rady Evropské Unie. Dočasná ochrana se poskytuje za účelem ochrany cizinců před válkou, před následky humanitárních katastrof nebo před přetrvávajícím či hromadným porušováním lidských práv v zemi státní příslušnosti cizince nebo osobě bez státní příslušnosti v zemi jejího pobytu. Poskytnutí dočasné ochrany tak cizinci umožňuje získání povolení k pobytu na Slovensku, právo pracovat a studovat a přístup ke zdravotní péči. 

Další změnou je, že žadatel o azyl, který je občanem Ukrajiny nebo rodinným příslušníkem občana Ukrajiny, může v době trvání nouzového stavu uzavřít pracovní poměr i před uplynutím devíti měsíců od zahájení řízení o udělení azylu, po kterou by jinak pracovní poměr uzavřít nemohl.  Prodlužuje se také platnost udělených přechodných pobytů, trvalých pobytů a tolerovaných pobytů, které by jinak zanikly v době tohoto nouzového stavu. 

Novela Zákona o kybernetickej bezpečnosti přidává institut blokování, které lze použít za účelem eliminace šíření škodlivého obsahu na internetu. Policie bude mít v této souvislosti nově oprávnění požádat Národní bezpečnostní úřad o blokování dezinformací.

POLSKO 

Polsko, jako většina ostatních zemí, také poskytuje dočasnou ochranu stanovenou Rozhodnutím Rady Evropské Unie 2022/382, a to na dobu nejméně jednoho roku počínaje 4. březnem s možným prodloužením v závislosti na vývoji situace na Ukrajině. 

Polsko je velmi vstřícné co se týče možností vstupu na jeho území. Všechny osoby, nezávisle na národnosti, prchající před válkou na Ukrajině, mohou překročit polskou hranici. Kromě standardních možností vstupu jako je např. na základě biometrického pasu nebo víza, je vstup do Polska umožněn i na základě schválení důstojníkem polské služby pohraniční stráže. Všechny osoby překračující polsko-ukrajinskou hranici jsou navíc osvobozeny od karanténních opatření.

Všechny děti pocházející z Ukrajiny jsou do Polska přijímány i jen za doprovodu jednoho rodiče, aniž by k překročení hranic byl potřeba souhlas druhého rodiče. Nezletilí zároveň nejsou pro překročení hranice povinni mít u sebe cestovní pas. Nezletilému bez rodičů v Polsku bude ustanoven dočasný opatrovník. 

Polsko také 12. března přijalo zákon o pomoci občanům Ukrajiny. Na základě tohoto zákona mají ukrajinští občané právo na zaměstnání, vzdělání, sociální pomoc včetně peněžitých a nepeněžitých sociálních dávek, a zejména na jednorázovou peněžitou dávku ve výši 300 zlotých (přibližně 1580 Kč). Dále mají nárok na bezplatnou psychologickou pomoc, lékařskou péči, za stejných podmínek jako osoby se zdravotním pojištěním v Polsku,a také právo v Polsku podnikat.

Vysokoškolští studenti z Ukrajiny mohou požádat o osvobození od poplatků za vzdělání a pokračovat ve studiu v Polsku na úrovni, které dosáhli na Ukrajině, a to bez povinnosti předkládat příslušné doklady. Znalosti studentů budou ověřeny samotnými univerzitami.

Dále byly zřízeny podpůrné vládní webové stránky, jako je pomagamukrainie.gov.pl , obsahující informace o právech vstupu a pobytu nebo o střediscích pro žadatele o azyl. Vznikla takzvaná přijímací místa, která ukrajinským uprchlíkům zajišťují ubytování, stravu, lékařskou péči a veškeré potřebné informace. Polsko přímo podporuje a uplatňuje balíčky sankcí přijaté Evropskou radou.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 5/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Snímek-obrazovky-2022-04-28-v-20.57.00
Předchozí

DLA Piper asistovala Karlín Group při investici s PPF Real Estate

Exekutoři: V Česku ubylo lidí s exekucemi, méně je i nezletilých dlužníků

Další