ManpowerGroup: Zaměstnavatelé teď plánují velké nábory

|

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2022. Všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 515 zaměstnavatelů v ČR byla položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2022 silné náborové plány. 33 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 21 % předpovídá jejich snížení a 40 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +12 % (rozdíl mezi 33 % a 21 %).

„Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží v počínajících přesunech na trhu práce. Zatímco 33 % zaměstnavatelů bude podle našeho průzkumu nabírat nové zaměstnance, 21 % plánuje snižování jejich počtu. Nezaměstnanost bude sice ještě klesat, i když již příliš není kam, mnoho lidí ale také bude muset měnit zaměstnavatele nebo dokonce profesi, a tedy výrazně poroste význam rekvalifikací. Situaci na trhu práce také ovlivní množství uprchlíků před válkou, mezi kterými převládají ženy. Snad současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědobém horizontu přiměje české firmy, které dlouhodobě trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se více zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní podmínky pro lidi s individuálními potřebami, jako jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti nebo lidé se změněnou pracovní schopností,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví

Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v 8 z 11 českých odvětví a pokles ve zbývajících třech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány oslabily v 6 z 11 odvětví a posílily ve čtyřech. Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 24 a sektoru Ubytování, stravování s indexem 23. Velmi optimistický je také sektor IT, technologie, komunikace a média, Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví a Veřejný sektor. Nejslabší náborové plány pozorujeme v Neziskovém sektoru, Službách a Obchodě.

Porovnání organizací podle velikosti

Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro druhé čtvrtletí 2022 velké, střední a malé podniky. Snižování počtu zaměstnanců předpokládají pouze mikropodniky s počtem zaměstnanců pod 10. Velké podniky dokonce v mezikvartálním srovnání tempo náboru ještě zrychlují, u ostatních organizací dochází spíše ke zpomalení tempa.

Regionální srovnání v rámci ČR

V období od dubna do června 2022 se předpokládá růst trhu práce ve všech českých regionech. Již třetí čtvrtletí v řadě pozorujeme výrazně rychlejší růst náborových aktivit v Praze než ve zbytku Čech a na Moravě. Již páté čtvrtletí v řadě je náborový optimismus silnější na Moravě ve srovnání s regionem Čechy (bez Prahy).

Globální pohled

Zaměstnavatelé na celém světě očekávají nárůst počtu pracovních sil, avšak jejich předpovědi jsou slabší než v minulém čtvrtletí. Na základě sezónně očištěných dat téměř ve všech sledovaných zemích zaměstnavatelé očekávají v nadcházejícím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Výjimku tvoří Řecko, kde se očekává mírný pokles. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Švédsku. Indii, Mexiku a Kolumbii.

Oproti tomu nejslabší náborové prostředí vykazuje Řecko, Polsko, Japonsko, Tchaj-wan a Rumunsko. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují v šesti ze 40 zemí a oblastí. Nejsilnější nárůst náborových aktivit hlásí Singapur a Jižní Afrika. Trh práce oslabuje ve 33 ze 40 zemí, především v Rumunsku, Argentině a Turecku. Index v Belgii zůstává od minulého čtvrtletí na úrovni 34 bodů. V meziročním srovnání Index posílil ve 36 zemích, ale oslabil ve čtyřech (Tchaj-wan, Řecko, Rumunsko a Polsko).

Doplňující otázky k pravidelnému průzkumu – Ženy na trhu práce

„Tradičně pro nás bývá MDŽ příležitostí vyhodnotit, jaké postavení mají ženy na trhu práce, zda jsou rovnoprávně odměňovány, nebo jaké příležitosti mají v kariérních rolích. Nutně se ale nově musíme zamýšlet nejen nad tím, jak můžeme pomoci ženám (a matkám) v práci, ale také nad tím, jak můžeme pomoci ženám, které byly nuceny opustit svůj domov z důvodu válečné agrese na Ukrajině. Ženy mohou a chtějí pracovat, mají ty správné požadované dovednosti. Často ale svůj potenciál nemohou v práci realizovat z důvodu nedostatečné flexibility nebo podpory,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Proto se ManpowerGroup zeptala zaměstnavatelů, zda a jak podporují ženy v práci, jaké jsou jejich cíle v oblasti rovného odměňování žen a mužů nebo v oblasti zastoupení žen na manažerských a seniorních pozicích. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi na tom nejsme v České republice nejlépe.

86 % českých firem nějakým způsobem měří genderovou rovnost ve své organizaci. 46 % měří rovnost v odměňování, počty zaměstnanců s různými zkušenostmi nebo z různého prostředí na vedoucích pozicích měří 25 % firem. Počet žen v managementu firem a počet žen na pozicích, kde tradičně dominují muži zjišťuje 14 % zaměstnavatelů a počet žen na vedoucích pozicích měří pouze 13 % českých firem.

Z průzkumu zaměřeném na zkoumání preferencí žen v zaměstnání vyplývá, že jsou pro ně nejdůležitější tři faktory flexibility práce: možnost zvolit si čas začátku a konce pracovní doby (49 %), více dní dovolené (33 %) a plně flexibilní možnost pracovního místa (33 %).

Oproti tomu pouze pětina firem v ČR podporuje flexibilitu v práci, vyšší flexibilita (32 %) je v sektoru bankovnictví, financi pojišťovnictví a realit, 21 % pak v maloobchodu a velkoobchodu, a spíše ve velkých společnostec

Předchozí

Jak číst výsledky Chambers? A má Stanjura pravdu, když útočí na advokáty?

bpv radila J&T Real Estate při vyjednávání nájmu

Další