Od začátku července lze podávat hromadné žaloby

|

Dne 1. července 2024 nabyl účinnosti zákon č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, který umožňuje podávání tzv. hromadných žalob. V souvislosti s tím Ministerstvo spravedlnosti spustilo nový informační web, na kterém se široká veřejnost může dozvědět o tomto novém procesním nástroji bližší podrobnosti.

„Cílem návrhu bylo transponovat do právního řádu České republiky směrnici EU o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a zavést nástroj, který poskytne spotřebitelům efektivní, rychlou a účinnou soudní ochranu. Odpovědi na nejčastější otázky, např. k čemu hromadné žaloby slouží a jak je možné se do řízení zapojit, najdou zájemci na novém informačním webu, který ministerstvo připravilo,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Zákon č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, byl v červnu spolu s doprovodnou novelou souvisejících předpisů (zák. č. 180/2024 Sb.) uveřejněn ve Sbírce zákonů, a s účinností od 1. července 2024 tak lze k Městskému soudu v Praze podávat první hromadné žaloby. Přehledné základní informace k zákonu o hromadném občanském řízení soudním jsme uváděli již v naší nedávné tiskové zprávě.

V této souvislosti Ministerstvo spravedlnosti spustilo nový informační web, na kterém se široká veřejnost může dozvědět například odpovědi na následující otázky:

  • k čemu hromadné žaloby slouží,
  • v jakých případech jsou přípustné,
  • jaké důsledky jsou spojeny s tím, když se někdo rozhodne přihlásit svůj nárok do hromadného řízení,
  • jak je možné se do hromadného řízení zapojit, včetně jednotlivých formulářů ke stažení.

Související novelou občanského soudního řádu byly uzákoněny také žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.

Hromadné žaloby i žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů mohou u českých soudů podávat pouze předem prověřené neziskové subjekty pocházející z České republiky nebo jiných států Evropské unie, a to za podmínky, že jsou zapsány na některém z následujících seznamů:

  1. český seznam oprávněných subjektů vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu (dostupný zde; žádosti o zápis na tento český seznam lze s ohledem na účinnost novely podávat u MPO teprve od 1. července 2024);
  2. evropský seznam oprávněných subjektů vedený Evropskou komisí (dostupný zde).

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo také zvláštní stránku obsahující seznam všech certifikovaných hromadných řízení, ve kterém je možné zjistit, že bylo v konkrétní věci připuštěno hromadné řízení, včetně informací o tom, do kdy je možné se do tohoto řízení zapojit a jaký je jeho průběh. Uvedený seznam bude průběžně doplňován na adrese https://hromadnerizeni.justice.cz/.

Předchozí

Analytici očekávají za červen podobnou inflaci jako v květnu

Nezaměstnanost v ČR stagnuje, volných míst ubylo

Další