Rödl & Partner v Praze jmenovala pět nových partnerů

|

Novými partnery poradenské kanceláře Rödl & Partner v České republice byli jmenováni dosavadní associate partneři – advokátka Petra Budíková, advokát Jakub Šotník, znalec Martin Koldinský, daňový poradce Petr Tomeš a auditor Radim Botek.

Pražská pobočka mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner, působící v padesáti zemích světa, jmenovala nové partnery naposledy v roce 2016. Počet partnerů kanceláře, která spolupracuje v rámci České republiky s více než 320 odborníky v oblasti právního, daňového a auditního poradenství, účetnictví a podnikového poradenství, tak vzrostl na patnáct. V portfoliu partnerů jsou zastoupeny nejvýznamnější obory, kterým se kancelář věnuje.

„Jmenování kolegů novými partnery kanceláře je oceněním jejich vysokých odborných i osobních kvalit. Jsou dlouhodobě neocenitelným přínosem pro naši společnost a jejich tvrdá práce, odhodlání a vize přispívají k neustálému růstu a rozvoji Rödl & Partner v České republice. Všem nově jmenovaným partnerům srdečně blahopřeji k jejich jmenování,“ říká managing partner kanceláře Rödl & Partner v České republice Petr Novotný.

JUDr. Petra Budíková, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a studijního programu Univerzity v Pasově, pracuje v poradenské kanceláři Rödl & Partner od roku 2005, associate partnerem kanceláře byla jmenována v roce 2012. Věnuje se především M&A projektům, due dilligence, nájemním vztahům, pracovnímu právu a korporátnímu poradenství, které poskytuje českým a zahraničním společnostem. Je autorkou mnoha odborných článků a pravidelně přednáší.

Budikova Petra Dsc 0033 V

Mgr. Jakub Šotník, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pracuje v poradenské kanceláři Rödl & Partner od roku 2014, associate partnerem kanceláře byl jmenován v roce 2018. Specializuje se na zastupování klientů v daňových řízeních se správci daně a dále na zastupování klientů v daňových sporech před správními soudy. Klientům poskytuje také poradenství v oblasti trestního práva daňového a transakčního poradenství. Publikuje v odborných periodikách a je autorem odborných publikací, a to jak v České republice, tak také v zahraničí. Pravidelně přednáší a je členem sekce pro právo veřejné při České advokátní komoře.

Sotnik Jakub Dsc 0250 V

Ing. Martin Koldinský, absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, působí v poradenské kanceláři Rödl & Partner od roku 2016, associate partnerem byl jmenován v roce 2020. Jako znalec v oboru převodních cen se věnuje zejména problematice převodních cen, oceňování podniků a nehmotného majetku, stejně jako zastupování klientů při daňových kontrolách a jednáních se správcem daně. Je členem mezinárodní pracovní skupiny Rödl & Partner pro transfer pricing, Publikuje v odborných titulech a přednáší jak v České republice, tak v zahraničí.

Koldinsky Martin Dsc 0115 V

Ing. Petr Tomeš, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, pracuje v pražské pobočce kanceláře od roku 2012, kdy založil oddělení převodních cen, v roce 2015 se stal jejím associate partnerem. Klientům poskytuje poradenství v oblasti převodních cen včetně jejich zastupování při daňových kontrolách a přeshraničních daňových sporech a dále v oblasti mezinárodního zdanění. Je členem mezinárodní pracovní skupiny Rödl & Partner pro transfer pricing. Publikuje v odborných periodikách a pravidelně přednáší jak v České republice, tak v zahraničí.

Tomes Petr Dsc 0027 V

Ing. Radim Botek, absolvent Ekonomické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, působí v poradenské kanceláři Rödl & Partner od roku 2001, associate partnerem kanceláře byl jmenován v roce 2012. Specializuje se na poskytování auditorských služeb ve výrobě, službách, maloobchodu, zdravotnictví a stavebnictví. Dále se věnuje projektům přeměn, due dilligence a konsolidaci v nadnárodních a domácích společnostech. Je autorem mnoha odborných článků a rovněž pravidelně přednáší.

Botek Radim J1070794
Předchozí

Chystá se Den otevřených dveří české advokacie

Nezaměstnanost vzroste, předvídají analytici

Další