Šilhavý se spojil s Pártlem do SPHERE. Uvádí také software Bill

|

Advokát Vít Šilhavý nedávno uvedl na trh nový software Bill, určený zejména pro office management advokátních kanceláří, ale rovněž dalších poradenských profesí. Navázal tím už na svou předchozí právně-informační aplikaci ověřující například politickou exponovanost jednotlivých osob či whistleblowing software. „Aplikace Bill mě napadla, když jsem jako začínající advokát potřeboval software pro správu své agendy, zejména vykazování a fakturaci, a to ideálně automatizovaně a online, abych tím trávil minimum času a když už, tak například v tramvaji na cestě z práce. Bill byl tedy původně zamýšlen jako software pro začínající advokáty, již v prvních měsících vývoje jsme však zjistili, že vlastně nechceme nějaké polovičaté řešení, ale prémiový produkt, který bude vhodný i pro ty největší hráče na trhu,“ říká Šilhavý v našem partnerském rozhovoru. Také ale s advokátem Jakubem Pártlem spoluzaložil novou advokátní kancelář SPHERE: „Soustředíme se primárně na podnikatelský sektor, a to na oblasti M&A, finančních trhů a realit a samozřejmě práva IT. Pokud bych měl vypíchnout nějaký záměr, tak je to poskytování kvalitních právních služeb právě v těchto oblastech a řízený růst kanceláře.“

Na trh právě uvádíte nový software Bill určený pro office management zejména advokátních kanceláří. Jak byste nám ho pár větami představil?

Popisujete to vlastně správně. Jedná se cloudové řešení SaaS (Software as a Service) zaměřený na office management. V první řadě cílíme na advokátní kanceláře, ale již máme nachystané škálování i pro další profese jako jsou daňoví poradci, účetní, či marketingové kanceláře. V budoucnu pak plánujeme rovněž rozšíření vhodná pro developery, zejména modulem zaměřeným na projektové řízení, či na korporace moduly ERP a CRM.

Co všechno tedy Bill umí?

Momentálně se nacházíme ve fázi dokončeného MVP (Minimum Viable Product) obsahujícího základní funkce pro fungování advokátní kanceláře od zakládání a správy klientů a spisů, přes práci s dokumenty včetně možného napojení na MS Office, vykazování činností a nákladů, správu úkolů a lhůt až po fakturaci. Dále jsme již provedli integrace s veřejnými rejstříky právnických osob (obchodní rejstřík, nadační rejstříky, rejstřík SVJ atd.), živnostenským rejstříkem, registrem ekonomických subjektů, registrem plátců DPH a řadou dalších. Konečně je možné prostřednictvím API do Billa napojit naše další softwarová řešení, a to jednak jedinou ryze českou databázi politicky exponovaných osob PEP Check (dostupnou na www.pepcheck.cz) a dále náš whistleblowing software Safe-Whistlers (dostupný na www.safe-whistlers.cz). 

Jak se v Billovi fakturuje? A lze s ním i propojit účetní systémy?

Fakturaci máme řešenu sami, přímo v prostředí Billa si můžete vytvořit fakturu, následně ji upravovat a rovněž se k ní automaticky připojí seznam fakturovaných aktivit a nákladů. Tedy pokud se nerozhodnete, že chcete mít fakturu generovanou bez toho seznamu. Co se týče napojení na účetní systémy, tak toto v obecné rovině není problém. V rámci našich integrací je možné napojení téměř na cokoliv. Do budoucna však plánujeme vytvoření našeho vlastního řešení, a to ve spolupráci s daňovými poradci a účetními, se kterými dlouhodobě spolupracuji i v rámci mé advokátní praxe.

Umožňuje nahlížení i klientovi? Respektive může se klient jednoduše podívat na to, v jaké fázi práce pro něj právě je?

V letošním roce plánujeme přidat dva další hlavní moduly, a to modul „Pošta“ obsahujícího featury pro práci jak s listinnou poštou, tak i poštou elektronickou včetně napojení na datové schránky. A dále právě modul „Klientské zóny“. Přes „Klientskou zónu“ potom budou uživatelé schopni komunikovat se svými klienty, v reálném čase s nimi sdílet dokumenty včetně faktur, klienti budou mít přehled o blížících se deadlinech, soudních jednáních a spoustu dalšího. To vše v bezpečném prostředí minimalizujícím riziko kybernetických útoků, či ztráty dat.

Billa nabízíte poměrně levně. Jak to?

Na základě našich průzkumů trhu jsme zjistili, že každá kancelář funguje jinak, má jiný druh klientů, jiné workflow, jiné potřeby. Velkým faktorem je i velikost kanceláře co do počtu lidí. Z těchto důvodů je naše nacenění nastaveno tak, aby každý náš zákazník platil jen za to, co reálně využívá. Máme tedy stanovenou základní částku za jednoho uživatele za základní set funkcionalit, které v zásadě kopírují MVP. Cena potom roste jednak s počtem uživatelů a dále s moduly, které nebudou v „základním balíčku“, ale budou zpoplatněny separátní částkou, kdy se bude každý náš zákazník moci rozhodnout, zda je využije, či nikoli. Jako velkou výhodu vnímám i to, že se žádný náš zákazník u nás nemusí zavázat na rok nebo i déle, jak je to běžné u naší konkurence, ale může si sám v průběhu času přidávat a odebírat počet uživatelů podle toho, kolik má v kanceláři zrovna lidí.

Jak v této souvislosti řešíte bezpečnost dat?

Jako advokát sám vím, že ochrana klientských dat je jednou z těch vůbec nejdůležitějších povinností. V Billovi proto na bezpečnost dat klademe velký důraz. V rámci Billa využíváme cloudové úložiště s koncovým šifrováním, které mohou naši zákazníci plně využít. Nabízíme a pro plnou funkčnost práce s dokumenty dokonce doporučujeme našim zákazníkům využívání úložiště na cloudovém řešení od společnosti Microsoft (SharePoint), které vykazuje nejvyšší standard zabezpečení dat, ať už se jedná o fyzické zabezpečení svých datacenter, automatické šifrování, pravidelné zálohování, či dvoustupňovou autentizaci. Uvedený bezpečnostní standard však naši zákazníci dostanou i v případě, že se rozhodnou pro ukládání svých dat na našich úložištích.

Jak dlouho jste vlastně tento sotware vyvíjeli? A spolupracovali jste při jeho přípravách i s jinými advokátními kancelářemi?

Myšlenka vyvinout Billa přišla na podzim roku 2020, koncem roku jsme poskládali tým vývojářů v čele s Antonínem Wingenderem a začátkem roku 2021 jsme začali s vývojem. Vývoj Billa má tedy za sebou dva roky, ale pořád to vnímám tak, že jsme v podstatě na startovní čáře. V současné době máme detailně naplánovaný vývoj na následující tři roky. 

Co se týče spolupráce s jinými kancelářemi, tak bez toho by to ani nešlo. Pro správné určení směru vývoje a minimalizace toho, že budete software „šít na míru“ sobě namísto trhu, potřebujete zpětnou vazbu. V rámci vývoje jsme s Dominikem Zalabákem oslovili několik desítek advokátů a advokátek, abychom mohli vydefinovat náš produkt přímo pro potřeby trhu. Rovněž po dokončení MVP jsme se obrátili na více než 20 advokátních kanceláří z mého okolí, aby se zapojily do testování a daly nám feedback a my mohli podle něj správně prioritizovat další vývoj. Určité části jsme konzultovali i s daňovými poradci a účetními.

Máte s Billem i mezinárodní ambice?

Určitě. Český trh považuji za příliš malý, aby stačil našim ambicím. Vedle škálování do jiných profesních odvětví, plánujeme růst i na zahraniční trhy. První krok povede logicky na Slovensko, následně zbylé okolní státy, jako je Polsko, Německo a Rakousko a poté další zahraniční trhy. Kde až se náš růst zastaví, zatím nevím.

Nejde o první právní software, za nímž stojíte. Jak jste se k této aktivitě dostal?

Ano, ještě se podílím na již zmíněné aplikaci PEP check, kterou jsme vyvinuli v rámci naší společnosti AML solutions s.r.o. a dále na whistleblowing aplikaci Safe-Whistlers, kterou založil můj kolega a kamarád Ondřej Procházka. Obecně se dá říct, že ke všemu jsme se dostali vlastně přes vycítění nějaké potřeby na trhu, potřeby vyřešit nějaký problém, se kterým se musí podnikatelé potýkat. 

Aplikace Bill mě napadla tak, že jako začínající advokát jsem před třemi lety potřeboval software pro správu své agendy, zejména vykazování a fakturaci, a to ideálně automatizovaně a online, abych tím trávil minimum času a když už, tak například v tramvaji na cestě z práce. Na českém trhu jsem však nenalezl nic, co by vyhovovalo mým požadavkům, a tak se zrodila myšlenka na vývoj Billa. Bill byl tedy původně zamýšlen jako software pro začínající advokáty, již v prvních měsících vývoje jsme však zjistili, že vlastně nechceme nějaké polovičaté řešení, ale prémiový produkt, který bude vhodný i pro ty největší hráče na trhu.

PEP check jsme potom vymysleli s Hankou Erbsovou a Matyášem Moskou v rámci AML solutions s.r.o., společnosti, která se zabývá compliance programy v oblasti AML/CFT. Důvodem pak byla opět skutečnost, že v českém prostředí žádný obdobný software neexistuje, přitom je na trhu obrovské množství povinných osob ve smyslu AML zákona, které u svých klientů status PEP prověřovat musí. Následně přišla válka na Ukrajině a objevila se další potřeba, a to prověřování osob, zda nejsou na seznamech mezinárodních sankcí. A k Safe-Whistlers jsem se dostal v zásadě náhodou, kdy mi Ondra Procházka nabídl, jestli bych se nechtěl zapojit a přenést své zkušenosti s vývojem předchozích aplikací a současně synergicky propojit uvedené systémy. 

683-10241

Jak složité vlastně vůbec je propojovat svět práva a IT?

Tak samozřejmě vytvářet IT řešení navázaná na právní prostředí s sebou nese určitá úskalí a musím říct, že každý z uvedených software měl ta úskalí specifická. 

Bill cílí primárně na advokáty a advokátky a určitě sám víte, Honzo, že to je jedna z nejnáročnějších cílovek. Advokáti a advokátky jsou ze své přirozenosti velmi kritičtí a hodně zaměření na detail. Na každou chybu, nebo nedostatek je tak vždy velice rychle poukázáno a musíte se vrátit zpět k „rýsovacímu prknu“ a snažit se vymyslet řešení, které bude v ideálním případě vhodné pro všechny.

Prověřování statusu PEP je, stejně jako celá oblast AML, něco, co hodně osob musí řešit, ale nikdo to vlastně dělat nechce. Je to čistě zákonná povinnost, která povinné osoby vlastně brzdí od toho, co je zajímá nejvíc, a to je rozvíjení jejich podnikatelské činnosti. Největší úkol pro nás byl, a pořád je, tedy to, že musíme našim klientům nejdřív vysvětlit, že to potřebují, proč to potřebují a jak moc jim to ulehčí život. Díky PEP checku se totiž práce na několik jednotek až desítek minut smrskne na pár vteřin, kdy se vám konkrétní osoba prověří v naší databázi a obratem se vám vytvoří PDF výstup s výsledkem.

Safe-Whistlers potom naráží na skutečnost, že i po několika letech stále není přijatý zákon o ochraně oznamovatelů. Nejisté právní prostředí potom samozřejmě nepomáhá nám, ani našim zákazníkům.

Pojďme k těmto dalším produktům konkrétněji. Můžete blíže popsat, jak funguje aplikace PEP check?

Jistě. PEP check, jak už napovídá jeho název, je databázové řešení určené pro prověřování politicky exponovaných osob. V současné době máme plně aktualizovanou databázi všech českých „PEPů“ a pracujeme na slovenské verzi. Vedle toho PEP check agreguje seznamy mezinárodních sankcí. Každá povinná osoba si tak může na základě jednoho hledání prověřit, zda je konkrétní osoba v naší databázi vedena jako PEP a zda se nevyskytuje na seznamu mezinárodních sankcí. Pro ověření stačí zadat jméno a příjmení a datum narození a za pár vteřin se vám vygeneruje PDF s výsledkem a seznamem prověřovaných zdrojů. Toto PDF si pak může každá povinná osoba stáhnout a založit do příslušného AML spisu a současně se jí uloží v jejím profilu na našem serveru. Cena za jedno hledání je přitom od pěti korun bez DPH, díky čemuž je PEP check dostupný úplně každému.

Letos chystáte uvedení PEP checku na slovenský a polský trh. Jak složité to bude?

Tyto státy jsme si nevybrali náhodou. Slovensko je pro nás Čechy dobře uchopitelné a přehledné jak jazykově, tak i právně. Na Polsko má zase Matyáš obchodní i rodinné vazby, a tedy řadu kontaktů, které nám vstup na polský trh zjednoduší. Předpokládáme tak, že vstup bude asi obdobně složitý jako v České republice. Prvním úkolem je zejména osvěta povinných osob o tom, že mají uvedené povinnosti a že si je naším IT řešením mohou zjednodušit. To už máme ale odzkoušené a zkušenosti z českého trhu budeme moct přenést i do Polska a na Slovensko. Jako složitější však vnímám zajištění, aby byla naše databáze stále aktuální, jelikož s každým dalším státem se ta náročnost samozřejmě zvyšuje. S tím se ale počítá a věřím, že to zvládneme.

Dále jste zmiňoval aplikaci Safe-Whistlers. Co ta všechno umí?

Aplikace www.safe-whistlers.cz je oznamovací systém pro komplexní řešení whistleblowingu. V zásadě se jedná o software, díky kterému mohou zaměstnanci podávat anonymizovaná oznámení na možné porušení právních a jiných předpisů v rámci činnosti zaměstnavatele, ať už se jedná o společnosti, veřejné instituce, či municipality. Oznámení je možné podat písemně včetně nahrání dokumentů, ale i ústně, kdy každý oznamovatel může jednoduše nahrát zvukovou zprávu.

Po spuštění aplikace je oznamovateli náhodně vygenerován identifikátor, díky kterému je zajištěna anonymita oznamovatele. Po podání oznámení, které je možné podat písemně včetně nahrání dokumentů, nebo ústně, kdy každý oznamovatel může jednoduše nahrát zvukovou zprávu, dojde prostřednictvím aplikace k vytvoření případu. K tomu je následně přidělena příslušná osoba k jejímu vyřešení. V rámci komunikace pak oznamovatel vždy vystupuje pod identifikátorem, čímž je zajištěn standard vyžadovaný evropskou legislativou. Aplikace dále počítá a hlídá lhůty, aby bylo zajištěno, že dojde k vyřízení každého oznámení řádně a včas. Veškerá oznámení a související komunikace se potom archivují přímo u nás na serveru po dobu pěti let. V případě zájmu našim klientům poskytujeme rovněž školení a výkon funkce osoby, jež řeší předmětná oznámení.

Intenzivně se zabýváte AML, například i v souvislosti s realitami nebo s trhem s uměním. Jak vypadají tyto vaše aktivity?

Dá se říct, že v rámci AML solutions s.r.o. poskytujeme AML compliance od A do Z, přičemž naše aktivity jsou postaveny v zásadě na čtyřech pilířích. První je již zmíněny PEP check. Druhý je poskytování školení povinným osobám, kdy spolupracujeme i s řadou zájmových komor sdružujících povinné osoby, jako jsou realitní zprostředkovatelé, účetní atp. Třetí je příprava veškeré AML dokumentace od AML dotazníků pro identifikaci a kontrolu až po systémy vnitřních zásad. A poslední je naše nová služba, a to je poskytování externího AML officera, kdy našim klientům nabízíme osobní účast našich odborníků přímo na jejich pracovišti, aby byla zajištěna správná aplikace AML postupů a opatření, komunikace s Finančním analytickým úřadem či ČNB atp. Současně teď plánujeme i webináře otevřené pro širokou veřejnost.

Neopomeňme ale ani to, že k 1. březnu došlo k zásadním změnám ve vaší advokátní praxi, založili jste novou advokátní kancelář. Jaké s ní máte záměry?

Začátkem loňského roku jsme začali úžeji spolupracovali s Jakubem Pártlem a jelikož se naše spolupráce stále více prohlubovala, někdy na podzim loňského roku jsme se rozhodli, že se spojíme. To se formálně stalo právě letos v březnu, kdy jsme spoluzaložili advokátní kancelář SPHERE. Ve SPHERE se soustředíme primárně na podnikatelský sektor, a to na oblasti M&A, finančních trhů a realit a samozřejmě práva IT. Pokud bych měl vypíchnout nějaký záměr, tak je to poskytování kvalitních právních služeb právě v těchto oblastech a řízený růst kanceláře.

Do jaké velikosti by měla v ideálním případě vyrůstat?

To je něco, na co asi nedokážu odpovědět, jelikož si nerad stanovuji limity. Zásadní je pro nás však i k růstu přistupovat odpovědně, aby naši lidé nebyli přetížení, ale zase abychom pro měli pro každého dostatek práce a nemuseli nikoho propouštět. Aktuálně se má situace tak, že jsme najali několik koncipientů a zahájili úzkou spolupráci s několika advokáty, kanceláří insolvenčního správce a společností poskytující daňové a účetní poradenství, díky čemuž dokážeme naše klienty obsloužit téměř ve všech oblastech, které potřebují.

Budete tedy nabírat další právníky?

V současné době jsme několik výběrových řízení úspěšně dokončili. Po lidech se však stále díváme a až přijde vhodná chvíle, určitě máme v plánu další rozšíření.

Můžete nám ještě říci více o vaší zamýšlené specializaci?

Primárně jsme já i Kuba Pártl zaměření na M&A a transakce. Oblast IT včetně IT práva je ale moje srdcovka a určitě v ní chci i nadále pokračovat. Banking & Finance jde potom ruku v ruce s naší klientelou, takže i v této oblasti určitě budeme nadále pokračovat a rozvíjet naše aktivity. Pro mě je to spíše projektové financování, investice do nemovitých věcí a obchodních společností, IPO, či poskytování úvěrů. Na finanční trhy a řízení před ČNB je potom specialistou hlavně Kuba, který se tímto zabývá jak poradensky (vedle advokacie i přes projekt www.15zisif.cz), tak i podnikatelsky.

Vít Šilhavý (vlevo)

Partner advokátní kanceláře SPHERE a spoluzakladatel společností Bill Systems či AML solutions, které stojí za právně-informačními softwary. „Vít se v rámci své advokátní praxe věnuje právnímu poradenství úvěrovým a finančním institucím, právu obchodních korporací, projektovému financování a právu IT. Rovněž má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek,“ dočteme se o něm na webu jeho kanceláře.

Jakub Pártl

Partner advokátní kanceláře SPHERE. „Jakub se v rámci své advokátní praxe věnuje právnímu poradenství v oblasti M&A, právu obchodních korporací, právu IT a projektovému financování. Dále má rozsáhlé zkušenosti v přípravě obchodních kontraktů, poradenství investorům či start-upům a souvisejících vyjednáváních,“ najdeme o něm.

Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2023-03-27 v 21.56.37
Předchozí

Kybernetické hrozby: Požadavky na milionové výkupné jsou častější

Mediální skupina A 11 vstupuje s televizním kanálem do celoplošného pozemního vysílání

Další