Skils úspěšně obhájila bývalé akcionáře skupiny Fincentrum

|

Tým advokátní kanceláře Skils zastupoval společnost Fincentrum Holdings (LUX) S.A., která sdružuje private equity fondy ARX Equity Partners a Capital Dynamics, bývalé akcionáře a zakladatele poradenské skupiny Fincentrum, proti nárokům švýcarské společnosti Swiss Life uplatněným v mezinárodní arbitráži podle pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC).

Swiss Life se jako žalobce v arbitráži domáhala náhrady škody, která jí měla být způsobena údajným protiprávním jednáním a porušením záruk daných prodávajícími při prodeji skupiny Fincentrum do rukou Swiss Life v roce 2018.

Rozhodčí tribunál veškeré nároky Swiss Life po provedeném řízení a dokazování v plném rozsahu zamítl. V rozhodčím nálezu pak mimo jiné konstatoval, že k jednání tvrzenému žalobcem, ani k porušení záruk ze strany žalované nedošlo. Tribunál dále žalobci uložil povinnost nahradit žalované veškeré náklady spojené s arbitráží.

Předchozí

Spouštíme pořad Matzner. Podívejte se na první díl

Arrows nově vede Jakub Dohnal

Další