Smrt autorského práva a právníci jako kreativci

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Autorské právo bude do budoucna pravděpodobně mrtvé, pronesla na konferenci Podnikový právník 2024 přední odbornice na umělou inteligenci a kybernetické právo Alžběta Solarczyk Krausová. Oborem budoucnosti tedy právě vzhledem k nástupu umělé inteligenci a dosavadní judikatuře podle ní nebude. Příští léta naopak budou vyžadovat kreativní právníky a právě současní studenti se podle dalších informací z konference kreativitě při řešení problémů učí, popisovala Barbora Obračajová z Dentons. Katedra právních dovedností pražské Právnické fakulty, na níž rovněž působí, každopádně stojí za pozornost. Stejně jako nově přejmenovaná katedra národního hospodářství. 

Unie podnikových právníků uspořádala za mediálního partnerství Lawyers & Business svou tradiční výroční konferenci Podnikový právník, která byla, jak vtipně v úvodu glosovala prezidentka Unie Marie Brejchová, celá tak nějak o zkratkách: třeba o AI, ESG, ZP nebo NIS2. 

Alžběta Solarczyk Krausová, vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a také zakladatelka společnosti Respectful AI, vystoupila s místy provokativní přednáškou „Co AI akt neřeší, ale vy budete muset?“ Upozornila jednak na to, že při dohledávání regulace spojené s AI není možné vycházet jen z tohoto aktu, ale je nutné hledat i v jiných předpisech a používat i více klíčových slov, než je jen umělá inteligence. 

Mluvila také o tom, že by už příští Evropský parlament mohl rychle přijmout předpřipravenou a související odpovědnostní směrnici. Odpovědnost umělé inteligenci mimochodem už řeší i soudy, například v případě Air Kanada. Tam soud zjednodušeně řečeno konstatoval, že společnost odpovídá za svého chatbota i ve chvíli, kdy navrhne pro zákazníka výhodnější nákup, mimo rámec obchodních podmínek.

Český soud pak už podle Solarczyk Krausové o umělé inteligenci rozhodoval například v souvislosti s autorským právem, když stanovil, že vše, co je vygenerováno umělou inteligencí, nemůže být považováno za autorské dílo. Autorské právo tak bude podle právničky do budoucna pravděpodobně mrtvé, domáhat ochrany se ale bude možné prostřednictvím jiných institutů, například za použití pravidel o nekalé soutěži nebo o bezdůvodném obohacení. 

Pokud jde o další regulaci, celá řada firem podle Solarczyk Krausové využije aktuální právní vakuum a ukáže nejlepší praxi, nebo naopak jak to nedělat, na což budou zákonodárci následně reagovat. Využívání umělé inteligence – budu-li teď slova Alžběty Solarczyk Krausové trochu doplňovat – každopádně přinese třeba pro právníky i nové pracovní příležitosti. Třeba v podobě AI stratégů, kteří budou vyhodnocovat, jaká data sdílet navenek tak, aby se daná firma nevystavila možné konkurenci.

Po právnících každopádně do budoucna budou vyžadována nápaditá řešení, která se minimálně někteří ze současných juristů učí i na pražských právech. Další z panelistek konference Podnikový právník Barbora Obračajová, která působí jako Head of Project Management v Dentons, totiž přednáší právě na této škole předmět Moderní právníci: Inovace, tech a design v praxi a snaží se ve svých studentech probouzet inklinaci řešit právní problémy kreativně a  třeba i vystupovat z hranic psaného textu. Mimochodem, také píše blog Attorney-at-Code, který stojí za pozornost.

Podobně jako celá katedra právních dovedností vedená Michalem Urbanem. Nebo také aktuálně katedra ekonomie a empirických právních studií, dřívější katedra národního hospodářství, jejíž transformaci dokončil Libor Dušek, ale už ji nechtěl dál vést. Jejím novým vedoucím tak nově bude Josef Montag, který učí předměty jako Ekonomická analýza nelegálního jednání nebo Statistika pro právníky. 

Velmi zajímavé jsou i současné aktivity katedry evropského práva, jejíž vedení právě obhájil Michal Tomášek: jde o „diskuzní setkání věnovaná velkým tématům českého členství v EU“, příští týden budou například právě profesor Tomášek, Pavel Telička a Karel Barták mluvit o tom „Jak jsme vstupovali“. Počínání všech tří kateder tak bude jistě vhodné dále sledovat.

Předchozí

Operativní leasing je díky nízkým splátkám dostupným luxusem pro každého

Akcionáři mají největší strach od října, ukazují indexy

Další