Štilec & Partners spolupracují jako první advokáti s Národním centrem Stavebnictví 4.0

|

Advokátní kancelář Štilec & Partners získala jako vůbec první právnická firma v České republice status spolupracující organizace Národního centra Stavebnictví 4.0. Společně s klíčovými hráči českého stavebního průmyslu se tak bude snažit posunout české stavebnictví do 21. století. Konkrétněji se má zabývat právními souvislostmi používání moderních technologií, jako je využití 3D tisku nebo robotizace, ve stavebnictví, zaměstnáváním lidí nebo možnostmi modernizace a zefektivnění stavebního zákona a související legislativy.

„Rádi bychom stavebnictví alespoň částečně splatili dluh naší právnické profese vyvolaný zmatky s novým stavebním zákonem,“ říká k novému angažmá Jakub Štilec, řídící partner kanceláře Štilec & Partners. Ten se jako advokát stavebnímu právu a developmentu věnuje dlouhodobě. Zastupuje několik aktuálně běžících velkých stavebních projektů, související legislativou se s kolegy zabývá i v publikační činnosti. 

„Stavebnictví již desítky let trápí rostoucí náklady, stagnující produktivita a nezanedbatelná míra plýtvání. K tomu se přidává rekordní poptávka po budovách s rostoucí složitostí a rovněž zvýšenými nároky zákazníků včetně požadavků na udržitelnost. Stavebnictví 4.0 musí najít nové způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádat,“ říká pak ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0 Radoslav Sovják. „Nemluvím však o tom, že vyjmeme jednu věc a tu zefektivníme nebo ozeleníme, ale o tom, že na stavebnictví je potřeba se dívat komplexně zcela jinak od samého začátku, tj. od územního plánu až po samotný konec, tj. znovupoužití stavebního materiálu na něco dalšího. Bez napojení všech procesů do sebe tak, aby na sebe navazovaly a dávaly ekonomicky smysl se nikam nepohneme.“

Národní centrum Stavebnictví 4.0 vzniklo na začátku roku 2022 a mezi jeho zakládající partnery patří Fakulta stavební VUT, Fakulta stavební VŠB-TUO, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ředitelství silnic a dálnic, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Leube Beton s.r.o., SUDOP Group a.s., ICE Industrial Services a.s., EIMAC, Metrostav a.s., Strabag a.s., AgentFly Technologies s.r.o., Hochtief CZ a.s., Baumit, spol. s r.o., VCES a.s., Techniserv, spol. s r.o.

Předchozí

Do CEE Attorneys nastoupili dva noví advokáti

Nejúspěšnější muži českého byznysu převzali ocenění magazínu CEO

Další