Richard Jahoda Grinex

Jahoda: Estonsko ukazuje cestu z nastupující hospodářské krize

Komentář Richarda Jahody – Chytrým zdaněním korporátních zisků získává Estonsko nejenom uznání mezi odbornou veřejností, ale především motivaci pro investory k maximální investiční aktivitě ve své zemi. Je to cesta, která je hodná následování.