Taylor Wessing připravila workshop k soutěžní compliance

|

V červnu se pod názvem Compliance Odysea uskutečnila každoroční výroční konference České Compliance Asociace. Jejím hlavním partnerem byla advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika. Úspěšná akce opět ukázala, že úsilí o fungování organizací podle pravidel představuje dlouhou a často i klikatou cestu, která ovšem směřuje k cíli. 

„Konference ukázala, že téma Compliance a výměna zkušeností s nastavováním Compliance systémů a realizací navazujících procesů jsou pro lidi pohybující se v compliance velmi důležité. Nejdůležitější však je, že otevřená atmosféra a aktivita účastníků potvrdily, že lidé pohybující se v oblasti Compliance berou své poslání vážně, a ne jako nutné plnění některých formálních požadavků. A z toho máme ve Výkonné radě ČCA největší radost,“ přiblížil své dojmy Radim Bureš, člen výkonné rady ČCA. 

Součástí celodenní konference, na které se sešlo 142 účastníků byly panelové diskuze, workshopy a v neposlední řadě i networking. Markéta Deimelová z advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika vedla workshop na téma Compliance v hospodářské soutěži. Všechny přítomné postupně a přehledně seznámila s pravidly hospodářské soutěže, pravomocemi ÚOHS při místním šetření i metodikou ke compliance programům zmíněného úřadu, recentními rozhodnutími Evropské komise o zakázaných dohodách, bid riddingu i sankcích a pokutách. V rámci jejího vystoupení nechyběl ani rozbor konkrétních příkladů maření místního šetření. 

„Účastníci konference vytvořili velmi přátelskou atmosféru a po svém vystoupení jsem obdržela řadu velmi pozitivních ohlasů, což mě velice těší,” uvedla Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Česká republika a vedoucí týmu soutěžního práva, práva EU, mezinárodního práva a compliance. 

Z dopoledního programu lze zmínit i panel Mezinárodní sankce a rizika jejich obcházení. Ten se zabýval problémem, jenž je zejména kvůli pokračující válce na Ukrajině velmi významný a aktuální. Zároveň je i velmi složitý vzhledem k riziku dodávek sankcionovaného zboží do Ruska prostřednictvím třetích zemí. Jen od začátku aplikace sankcí narostl velmi prudce vývoz například do zemí Střední Asie. Účastníci hovořili i o hrozbě, kdy se vlastnictví firem sankcionovaných ruských občanů ztratí v nepřehledné vlastnické struktuře. 

Dalším neméně zajímavým panelem byl Whistleblowing rok po té. Brzy uplyne rok od chvíle, kdy byl přijat zákon č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů, který přináší firmám i úřadům řadu povinností, zejména zřídit interní oznamovací kanál pro oznamování možného protiprávního jednání. V panelu se sešli zástupci ministerstva spravedlnosti společně se zástupci vybraných advokátních kanceláří. Diskutovala se i citlivá otázka předávání informací získaných od oznamovatele do zahraničí.

Předchozí

Ke zřízení trvalého pobytu není potřeba souhlas pronajímatele bytu

Šéfkou daňového a právního poradenství EY je Lucie Říhová

Další