Mezi Právníky roku jsou Foukal, Zeman nebo Formánková

|

Právníky roku se v aktuálním ročníku soutěže stali bývalá ústavní soudkyně Vlasta Formánková, advokát a profesor trestního práva Tomáš Gřivna, advokátka se specializací na kyberbezpečnost Barbora Vlachová a insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank Jiřina Lužová. Do Právnické síně slávy vstoupil Martin Foukal, čestný prezident Notářské komory ČR. Ocenění si převzali na ceremoniálu v pátek v pražském Obecním domě.

Formánková, která kromě Ústavního soudu působila také u Krajského soudu v Plzni, uspěla v kategorii občanského práva. Jako soudkyně se zaměřovala na ochranu osobnosti a duševního vlastnictví, velký důraz kladla na dříve opomíjenou problematiku rodinného práva. Soudcovský mandát jí zanikl z důvodu věku koncem loňského roku.

Kategorii trestního práva ovládl Gřivna, vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je viceprezidentem Unie obhájců, autorsky se spolupodílel na komentářích k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, trestnímu řádu a trestnímu zákoníku.

Vlachová bodovala v kategorii práva IT. Ve druhé největší advokátní kanceláři v ČR Portos (dříve AK Císař, Češka, Smutný) převzala vedení nového týmu, který se specializuje na kyberbezpečnost, digitální transformaci a ochranu osobních údajů. Vlachová také pravidelně publikuje a přednáší o právu informačních technologií.

Advokátka a insolvenční správkyně Lužová získala ocenění v sekci insolvenční právo. Její obranu věřitelů v insolvenčním řízení se zkrachovalou bankou Sberbank CZ označila odborná porota za „mastrštyk“ – Lužová jim vymohla uspokojení 95 procent pohledávek.

Notář Foukal, kterého porotci ocenili za celoživotní přínos, se podílel na obnově notářství jako svobodného povolání a po vzniku Notářské komory stál přes 20 let v jejím čele. V Právnické síni slávy se zařadil po bok prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla, politika Petr Pitharta či někdejší ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové.

Vítězem zvláštní kategorie Pro bono se stal advokát Ronald Němec, který je známý mimo jiné zastupováním kardinála Dominika Duky v soudních sporech. Na ocenění jej nominovala Agentura domácí péče Ladara, která působí v hospicové a paliativní péči a které Němec přes 15 let pomáhá bez nároku na honorář. Angažuje se také v projektu Advokáti do škol, který pomáhá zvyšovat právní vědomí mladé generace.

Zvláštní cenu za přínos české justici a rozvoj spolupráce napříč právnickými profesemi obdržel bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nejvyšší advokátní vyznamenání, Záslužný kříž české advokacie, získal in memoriam za obětavou práci ve prospěch advokacie nedávno zesnulý Václav Vlk, předseda Českého helsinského výboru.

Soutěž Právník roku, kterou pořádá Česká advokátní komora a skupina epravo.cz, se konala poosmnácté. Vítěze jednotlivých kategorií vybrala desetičlenná porota, ve které zasedal i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Rozhodovala se na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz.

Předchozí

Koruna mírně posílila

Průměrná výše výkupného hackerům proti stoupla

Další