Vyšlo zářijové Lawyers & Business!

|

Editorial Jana Januše – Dění v české advokacii a obecně v českém právu se nezastavilo ani o prázdninách. Měnili se například managing partneři několika advokátních kanceláří, klienti začali intenzivněji konzultovat možné nadcházející problémy a na těžký podzim se začaly chystat rovněž právní firmy. S třemi managing partnery kanceláří, v nichž ke změnám v posledních měsících došlo, jsme právě tato témata rozebrali intenzivněji. O svých plánech na vedení kanceláře i přípravách na podzim tak pro Lawyers & Business mluví Václav Bílý z PRK Partners, Pavel Dejl z KŠB a Barbara Kusak z Noerru. 

Na nadcházející možné problémy jsme se zaměřili také v našich analýzách. CEE Attorneys nabízí průhled střední a východní Evropou na to, jak jednotlivé vlády přistupují k řešení energetické krize, Jiří Matzner se věnuje současným specifikům osobních bankrotů a Richard Jahoda z Grinexu tvrdí, že „Estonsko ukazuje cestu ven z nastupující hospodářské krize“, když „chytrým zdaněním korporátních zisků získává nejenom uznání mezi odbornou veřejností, ale především motivaci pro investory k maximální investiční aktivitě ve své zemi“.

Hlavní téma jsme věnovali nadcházející novele zákoníku práce, o níž se mluví daleko méně, než by bylo záhodno. Hlavním trendem budoucí úpravy bude dozajista co nejvíce usnadnit péči o děti (někdy i oběma) pracujícím rodičům. Janka Brezaniová z Taylor Wessing popisuje pravidla v souvisejících evropských směrnicích a Petr Motyčka z endors se zamýšlí nad povinnostmi „druhých“ při tunelování firem nebo při páchání trestné činnosti na pracovišti.

Nenechte si ujít ani inspirativní rozhovor s vnukem slavného malíře Johnem Muchou nejen o aktuální výstavě ve Valdštejnské jízdárně či motivační rozhovor s Andreou Považanovou.

Samozřejmě vám nabízíme třeba i tradiční postřehy z dění v Unii podnikových právníků, další návod Lucie Radkovičové, tentokrát jak se správně věnovat sociálním sítím, nebo reportáž ze zatím posledního sezení Právnického klubu, zásadní akce naší partnerské Stálé konference českého práva.

Snímek obrazovky 2022-08-31 v 20.09.50

ANKETA: VÁCLAV BÍLÝ, PAVEL DEJL, BARBARA KUSAK 

Anketa Lawyers & Business tentokrát zacílila na tři managing partnery advokátních kanceláří v České republice, v nichž došlo v posledních týdnech ke změnám. O svých plánech na vedení kanceláře i přípravách na podzim tak mluví Václav Bílý z PRK Partners, Pavel Dejl z KŠB a Barbara Kusak z Noerru. 

TÉMA ČÍSLA: TRENDY V PRACOVNÍM PRÁVU

Péče o děti bude teď tím hlavním. Zaměřili jsme se ale rovněž na další současné trendy v pracovním právu a stejně tak na další související otázky, jako je například diverzita v advokacii nebo trestné činy zaměstnanců. 

CEE ATTORNEYS: ENERGETICKÁ KRIZE A JEJÍ ŘEŠENÍ NAPŘÍČ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPOU 

Opětovný růst cen energií v Evropě začal ovlivňovat globální finanční trhy. Pravděpodobnost, že svět bude čelit stagflaci v důsledku cen energií srovnatelných s cenami za ropné krize v 70. letech, se velmi blíží realitě. Ať už za to může pandemie covid-19 nebo válka na Ukrajině, negativní dopady jsou výrazné na celém světě. 

JIŘÍ MATZNER: JAKÁ SPECIFIKA MÁ OSOBNÍ BANKROT? 

Co je to osobní bankrot a kdo a za jakých podmínek jej může vyhlásit? Pojďme si tyto otázky, které každý den musí řešit velké množství dlužníků nacházejících se v úpadku, zodpovědět jednu po druhé. 

RICHARD JAHODA: ESTONSKO UKAZUJE CESTU VEN Z NASTUPUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 

Chytrým zdaněním korporátních zisků získává Estonsko nejenom uznání mezi odbornou veřejností, ale především motivaci pro investory k maximální investiční aktivitě ve své zemi. Je to cesta, která je hodná následování. 

LINDA KOLAŘÍKOVÁ: KDY UŽ SE BUDOU NAŠE AUTA ŘÍDIT SAMA? 

„Autonomní řízení je budoucnost, ale mnohem vzdálenější, než si často myslíme. Obecně na špici technologického vývoje je Asie, následována USA. Evropa v tomto ohledu samozřejmě trošku zaostává, což je zapříčiněno i vyšší mírou regulace včetně ochrany osobních údajů a obecně důrazu na individuální práva. Je pak na delší diskusi, zda a do jaké míry chceme tento přístup kvůli rozvoji techniky měnit,“ říká expertka. 

JOHN MUCHA: Z ALFONSE MUCHY KONEČNĚ SNÍMÁME „PLAKÁTOVOU“ KAZAJKU. PŘEDSTAVUJEME HO JAKO SVĚTOOBČANA 

V pražské Valdštejnské jízdárně probíhá jedinečná výstava Mucha: Rodinná sbírka. K vidění jsou umělcovy nejslavnější plakáty, ale také jeho sochy, oleje, kresby nebo fotografie. Expozice má za cíl představit jednoho z našich světově nejproslulejších malířů jako filozofa, jako Evropana a světoobčana. „Obraz Po bitvě u Grunwaldu není o tom, jak jsme my Slované porazili křižáky, ale o tom, jak je lidstvo hloupé, když musí své problémy řešit zabíjením. Dědečka by válka na Ukrajině hrozně bolela, nemohl by tomu věřit. Jeho tvorba směřuje proti takovémuto chování. Moudrost považoval za to vůbec nejdůležitější,“ říká jeho vnuk John Mucha, dřívější bankéř a v posledních letech prezident Nadace Alfonse Muchy. 

ANDREA POVAŽANOVÁ: PRÁVNICKÁ PROFESE JE JEDNA Z NEJNÁROČNĚJŠÍCH. JAK TEDY OBSTÁT A NEVYHOŘET? 

„Jak ustát tlak stále nových a nových projektů, aby se nevytratilo vzrušení ze hry a současně byl nastaven klid ve výkonu? Jak vnímat, že cesta je cíl a nečekat, že se pocit smysluplnosti dostaví, až bude vše hotovo? Mnohdy ho pak předběhne pocit vyhoření. A to určitě nebyl směr kam se právníci a advokáti na začátku své cesty chtěli vydat. ešení pro multiprojektové fungování existuje,“ odhaluje. 

Lawyers & Business můžete v elektronické verzi zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

UPP: Compliance je napůl cesty mezi mizérií a dokonalostí

Exkluzivní analýza: Energetická krize a její řešení napříč střední a východní Evropou

Další