Za Aegis Law stojí bývalí partneři Eversheds Sutherland

|

Na trh právních služeb vstupuje nový hráč s ambicemi stát se v blízké budoucnosti jednou z předních full-servisových advokátních kanceláří v Česku. V kanceláři Aegis Law se setkávají ex-partneři mezinárodní kanceláře Eversheds Sutherland, Jan Krampera a Tomáš Procházka, kteří se po více než desetileté praxi v mezinárodní firmě rozhodli svoje zkušenosti využít ve vlastní kanceláři.

„Název kanceláře vychází se slova „aegis“, které v řecké mytologii znamená záštitu a ochranu, zároveň znamená ale také rozšíření a expanzi. A přesně to vystihuje filozofii naší kanceláře. Klienti u nás najdou ochranu, pomoc a řešení jejich problémů kdykoli to budou potřebovat. Naším cílem je pomáhat klientům růst,“ říká partner Aegis Law a odborník na soudní a arbitrážní řízení Jan Krampera.

„Po více než deseti letech na jednom místě jsme potřebovali novou motivaci a v Aegis Law můžeme dělat, co nás baví. A to je řešení složitých případů pro náročné klienty, kteří oceňují řešení nejen právně správná, ale i praktická. Zaměřujeme se na dlouhodobé vztahy s klienty, které nám umožní pochopit jejich byznys a klást jim správné otázky pro nalezení skutečného řešení jejich starostí. A na složitých případech je vidět, jak dobře rozumíme své práci,“ dodává partner Aegis Law a expert na pracovní právo Tomáš Procházka.

Zatím desetičlenný právní tým Aegis Law nabízí právní služby ve všech klíčových oblastech práva, kterými jsou zejména právo obchodních společností, pracovní právo, soudní spory a mezinárodní arbitráže, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, stavební právo, regulatorika a právo nemovitostí včetně podpory developerských projektů.

Jednotlivé právní oblasti v Aegis Law vedou specialisté s dlouholetou praxí, s rozsáhlými vědomostmi, zkušenostmi s mezinárodním i českým prostředím a výbornou jazykovou vybaveností, kteří jsou považování za přední experty ve svých oborech.

„Vysoká odborná úroveň, konstruktivní přístup a důvěra ve vztahu ke klientům i mezi sebou navzájem jsou pro nás klíčové. Firma může být vždy jen tak dobrá, jako lidé, kteří v ní pracují. Takový tým teď máme, a to je pro nás i do budoucna závazek pomáhat kolegům v dalším profesním růstu,“ vysvětluje Tomáš Procházka.

„Přátelské prostředí na pracovišti je pro nás nesmírně důležité. Advokacie není jen o paragrafech, ale je především o lidech. Dobré mezilidské vztahy s našimi klienty a našimi kolegy jsou proto pro nás prioritou a nezbytným předpokladem dalšího zdravého růstu firmy,“ dodává Jan Krampera. Kancelář nedávno otevřela své prostory v Jungmannově ulici na Praze 1.

Předchozí

Skils pomohla Světlíkovi proti KKCG

Clifford Chance radila ČSOB i Generali

Další