Michal: Advokacie je veřejné povolání

|

Práce advokátů se v poslední době výrazně změnila. Jiné jsou nejen pracovní postupy, ale i samotné uvažování o advokacii. „Jako zásadní trend vnímám proměnu našeho řemesla na řemeslo především poradenské. Je to návrat k jeho sta lety prověřené podstatě,“ říká společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný Petr Michal. V čem přesně je práce advokáta jiná než před sto lety? Jak dlouho trvá, než člověk získá pozici společníka v jedné z největších advokátních kanceláři v Česku? A proč právě tato kancelář vydává výroční zprávu? Nejen na to jsme se ptali Petra Michala z Císař, Češka, Smutný. 

Vaše kancelář letos již podruhé v řadě vydala výroční zprávu. Proč jste se rozhodli pro tento krok a v čem vidíte jeho přínos?

Naši klienti už nás dobře znají a troufám si říct, že náš vztah je založen na velké a dlouhodobé důvěře. Tu ale chceme získat i u širší veřejnosti a otevřít se jí, což není v advokacii příliš běžné. Chceme tak přispět k transparentnosti celého našeho stavu. Advokacii chápeme jako veřejné povolání, jako advokáti máme vysokou společenskou odpovědnost. Navíc pracujeme pro korporace a podniky z veřejného sektoru nebo s majetkovou účastí státu, které se na našich tržbách podílejí zhruba jednou čtvrtinou. Proto nám přijde přirozené podělit se o základní informace – když to řeknu zjednodušeně: občané mají právo vědět, kdo jim poskytuje právní služby, jaké činnosti vykonává a hlavně s jakými výsledky.

Co zásadního se ve vaší letošní výroční zprávě dočteme?

Je to svědectví o době, ve které žijeme, a troufám si tvrdit i o aktuálním stavu advokacie obecně. Výroční zpráva naší kanceláře shrnuje přehledně všechny základní ukazatele našeho výkonu advokacie, popisujeme základní milníky, které nás potkaly, a k tomu všemu připojujeme své postřehy. Poukazujeme na trendy loňského roku a snažíme se pojmenovat, jaké z  nich v advokacii budou z našeho pohledu klíčové v roce letošním. 

Pokud byste měl vyjádřit kvalitu a úspěch vaší kanceláře, co považujete za uplynulý rok za nejzajímavější?

Obecně lze říci, že společně s tím, jak rostou naši klienti, rosteme i my. Pokud se podíváme na jednotlivé číselné ukazatele, tak vidíme, že poptávka po našich službách dlouhodobě stoupá, což dokládá, že naše služby jsou na vysoké úrovni a naši advokáti patří mezi přední odborníky. V uplynulém roce jsou za námi stovky případů a odborných analýz. Klientům jsme pomohli vytvořit klíčové rozvojové projekty a prosadit řadu dalších strategických témat, o  kterých se bude v budoucnu mluvit. Dobré výsledky máme také v oblasti litigací, kde se naše úspěšnost dlouhodobě pohybuje okolo 90 % a loňský rok není výjimkou. To je dobrá zpráva i pro širokou veřejnost. Interpretujeme to tak, že spravedlnost má šanci se prosadit a stojí za to o prosazení práva v praxi bojovat. Další velmi zajímavou oblastí pro nás loni byla procesně správní agenda, zejména oblast veřejných zakázek. Byli jsme u projektů a investic, které prokazatelně pomohly a nadále budou pomáhat ekonomickému růstu. Jen u veřejných zakázek to jsou projekty v hodnotě desítek miliard, které jsme pro naše klienty úspěšně vysoutěžili.

Část vašich aktivit tvoří poskytování právních služeb subjektům  veřejného  sektoru.  V  čem  je  tato  oblast specifická a proč jste se vydali touto cestou?

Předně  platí,  že  klienti  si  vybírají  nás,  ne  my  klienty. Za  druhé, v oblasti veřejného sektoru se pohybujeme dlouho, v podstatě od založení naší kanceláře. Zpracováváme konkrétní strategické projekty, které už ze své podstaty přežívají politické výměny a turbulence, u nás zkrátka převládá dlouhodobá odbornost. Během 27 let jsme se stali experty na řadu klíčových odvětví české ekonomiky a navázali profesionální vztah se zástupci těchto oborů, mimo jiné i s korporacemi, ve kterých má alespoň částečný majetkový podíl stát. Záleží nám na místě, ve kterém žijeme, proto považujeme za profesní čest stát na straně České republiky a efektivně bránit její zájmy, tedy zájmy nás všech.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním čísle magazínu Lawyers & Business.

TEXT: Kateřina Černá

FOTO Jan Faukner, Ondřej Horák

Předchozí

Riziko v Německu? Firmy mají problémy s platební neschopností

Sedlakova Legal hlásí velkou posilu. A tisíce klientů

Další