Aegis Law radila Nadaci sv. Ludmily ohledně stavebního záměru na logopedickou školu

|

Regulatorní tým advokátní kanceláře Aegis Law zaměřený na stavební právo poskytoval právní poradenství Nadaci sv. Ludmily, jejímž zakladatelem je Arcibiskupství pražské, v řízení o povolení stavebního záměru Logopedické školy svaté Ludmily v Klecanech.

Škola se bude specializovat na výuku dětí s poruchou řeči a bude navazovat na činnost nejstarší logopedické vzdělávací instituce, školu Don Bosco, která patří mezi špičkové evropské vzdělávací instituce v tomto oboru, sídlící v prostorách nedostačujících aktuálním potřebám.

Poradenství kanceláře Aegis Law zahrnovalo jak jednání s vlastníky sousedních pozemků, tak i přípravu podkladů a vyjádření k námitkám vzneseným v průběhu správního řízení. Proti prvostupňovému rozhodnutí pak nebyl podán opravný prostředek žádným z účastníků, kteří vznesli námitky proti stavebnímu záměru.

Právní tým Aegis Law vedl partner Vojtěch Faltus za spolupráce s koncipientkou Terezou Žůrkovou.

Předchozí

České soudy podaly Soudnímu dvoru EU 47 předběžných otázek

Krejčířová: Zkrácení doby oddlužení vyvolává obavy

Další