AI nám pomůže, ale nenahradí nás, říkají podnikoví právníci

|

Jaká témata řeší právníci, kteří svůj profesní život spojili s prací v podnicích? Co by jim legislativně pomohlo? A nebojí se, že je nahradí umělá inteligence? Zeptali jsme se prezidentky Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchové a viceprezidenta této profesní organizace Richarda Bačka.

Unie se v poslední době velmi intenzivně věnuje umělé inteligenci. Jak vypadají vaše související aktivity?

Marie Brejchová: Téma umělé inteligence prostupuje všemi obory a činnostmi, právo nevyjímaje. Nové trendy sledujeme, s novinkami za námi přicházejí i kolegové. Abychom se mohli v tomto směru konzistentně vzdělávat, založili jsme specializovaný AI Tým. Viceprezidentka Klára Novotná oslovila v naší sekci IT a inovace kolegy, kteří mají k tématu nejblíže, a scházíme se letos opravdu intenzivně. V týmu podrobně diskutujeme o zkušenostech s využíváním umělé inteligence, zveme si hosty, experty v oboru. Téma AI zpracováváme z různých pohledů a s cennými praktickými znalostmi seznamujeme ostatní podnikové právníky na našich akcích a workshopech.

Tématu jste věnovali rovněž panel na vaší výroční konferenci Podnikový právník 2024. Jaké jsou za vás ty hlavní body, k nimž jste dospěli?

Marie Brejchová: Konference skutečně nabídla vynikající argumenty týkající se AI, ať už v rámci přednášek nebo skvělé panelové diskuse. Potvrdilo se, že přístup podnikových právníků k tématu AI je obezřetný a opatrný, což ostatně odpovídá naší úloze. Na druhou stranu z podstaty naší profese plyne i to, že máme pomáhat byznysu. Proto musíme, stejně jako to děláme v jiných případech, posoudit rizika používání umělé inteligence a⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zjistit, jak s ní lze bezpečně pracovat. Líbilo se mi přirovnání, které k tomu na konferenci zaznělo od kolegy Lukáše Krejčího ze Škoda Auto. Řekl, že riziko je třeba „obejmout”.

Richard Baček: S tím se nedá než souhlasit. Pokud to ještě dále zobecním, na konferenci jsme dospěli k závěru, že podnikoví právníci se bez práce s umělou inteligencí do budoucna neobejdou. Ale zároveň je jisté, že AI nás určitě nenahradí.

Unie se ale samozřejmě věnuje i dalším tématům. Co vás aktuálně pálí nejvíce?

Richard Baček: Tak třeba problematika ESG, nová legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti a nekončící novely pracovněprávních předpisů…

Marie Brejchová: Souhlasím s Richardem. Všem těmto tématům jsme se proto také věnovali na naší dubnové konferenci k 34. výroční založení Unie. Kromě toho si myslím, že letos bude jistě velmi aktuální i téma hromadných žalob. Energetická sekce Unie zase intenzivně řeší změny v energetické legislativě. Takže je toho opravdu dost. Nezastavíme se.

Pomohly by vám nějaké legislativní nebo i jiné změny?

Marie Brejchová: Obecně mám pocit, že by podnikovým právníkům udělalo největší radost, kdyby byly legislativní změny přijímány na základě detailní veřejné diskuse, po konzultacích s odborníky, v souladu s dlouhodobou strategií, nikoliv nahodile. Jde o to, aby podniky měly dostatek času na implementaci novelizací a aby se mohla na změny včas připravit i široká veřejnost. To je ale systémový problém a je jasné, že zabere ještě hodně času, než se ho podaří vyřešit. My se v Unii snažíme dlouhodobě přispívat ke kvalitě legislativy tím, že spolupracujeme se Svazem průmyslu a dopravy a nabízíme svou expertízu v rámci připomínkových řízení.

Richard Baček: Velkým tématem je také zakotvení ochrany mlčenlivosti podnikových právníků. Voláme po něm už řadu let.

Proč právě mlčenlivost?

Richard Baček: Dá se říct, že v posledních desetiletích se stírají rozdíly mezi nestátními právnickými profesemi, tedy advokáty a podnikovými právníky. Celá řada demokratických zemí proto garantuje intelektuální nezávislost také podnikovým právníkům, a to ochranou jejich práva mlčenlivosti. Její zavedení u nás by přispělo k efektivnějšímu poskytování právní podpory, k posílení prevence protiprávního jednání podnikatele a ke zvýšení efektivity naplňování ústavního principu práva na právní pomoc. Dobrý vliv by to mělo i na zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů v České republice.

Zájem o členství v Unii v poslední době rostl. Stále tento trend pokračuje?

Marie Brejchová: Ano, roste, a jsme za to moc rádi. Unie je pro podnikové právníky atraktivní právě tím, co nabízí. Mnohé kolegy bezpochyby přitahuje také možnost zapojení v našich odborných sekcích, které svým členům poskytují možnost sdílení zkušeností díky pravidelným workshopům a seminářům.

Richard Baček: Souhlasím s Marií. Je skvělé, že k nám stále přicházejí noví členové. Zapojují se jak jednotlivci, tak podniky formou kolektivního členství. Je nám jasné, že by tomu tak nebylo, pokud by Unie přestala být aktivní a atraktivní –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a to nejen jako vzdělávací organizace, ale také jako spolek bojující za práva svých členů, chránící podnikové právníky a umožňující setkávání a výměnu zkušeností nejen pracovních, ale i lidských.

Jak bude v Unii podnikových právníků vypadat druhá polovina letošního roku? Na jaké akce se mohou vaši členové těšit?

Marie Brejchová: Čeká nás toho hodně! V září budeme na slavnostním večeru vyhlašovat laureáty ocenění Podnikový právník 2024. Galavečer proběhne za účasti významných hostů, na které se už nyní těšíme. Záštitu poskytli ministr spravedlnosti Pavel Blažek a také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podzim bude celkově na akce hodně bohatý. V říjnu se sejdeme na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, a to na již 20. ročníku konference Právnický podzim. Výjezdní setkání Energetické sekce později přinese přednášky, které si připravují účastníci akce, ale určitě se můžeme těšit také na hosta z akademické sféry nebo advokacie. Čekají nás i workshopy a pracovní setkání k tématům z oblasti pracovního práva, compliance, GDPR, ESG a samozřejmě o zmiňované AI. A nezapomeňme na vánoční setkání Na břehu Rhôny. Pro včasné avízo o akcích vřele doporučuji našim členům, ale také ostatním podnikovým právníkům sledovat náš web nebo stránku Unie podnikových právníků na LinkedIn.

Předchozí

Dubnová inflace překvapila trh

Studie PwC: 82 % českých finančních ředitelů věří v pomoc umělé inteligence

Další