Allen & Overy má v Česku dva nové counsely

|

Seniorní advokáti Allen & Overy Markéta Císařová a Robert Pavlů byli s účinností od 1. května 2022 povýšeni na pozici counsel. Císařová působí v kanceláři od roku 2001, Pavlů pak od roku 2004.

Markéta Císařová se specializuje se na spornou agendu, oblast compliance a pracovní právo, je protikorupční koordinátorkou pro střední a východní Evropu. Mezi její zkušenosti patří poradenství v soudních a rozhodčích řízeních, např. ve sporech z privatizační restrukturalizace přední české banky, sporech s minoritními akcionáři, v nekalosoutěžních, správních či pracovněprávních sporech. Zaměřuje se dále na poradenství v oblasti protikorupčních opatření, pravidel proti praní špinavých peněz a poradenství v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí. Má také bohaté zkušenosti s prováděním interních vyšetřování. Markéta je rozhodkyní Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. Právní direktorář The Legal500 ve svém žebříčku za rok 2021 Markétu označil za ‘Rising star‘ v oblasti řešení sporů v České republice. Klienti Markétu oceňují pro její „silné vyjednávací schopnosti.“

Robert Pavlů pomáhá korporacím a finančním institucím se spory a regulatorními problémy. Zastupuje klienty u českých soudů a v rozhodčích a správních řízeních. Mezi jeho nedávné případy patří např. nároky na náhradu škody z neúspěšného společného podniku, spory z derivátových obchodů, spory z dodávek technického zařízení, pojistné spory, nároky z nekalé soutěže a incidenční spory v insolvenčním řízení. Robert také hájí finanční instituce proti sankcím uděleným Českou národní bankou. Je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. Robert je spoluautorem oddílu „veřejné seznamy“ prvního jednosvazkového vydání komentáře k občanskému zákoníku. Klienti Roberta v hdonocení Chambers 2022 popisují jako „velmi zkušeného odborníka na spory, který je přemýšlivý a dobře organizovaný“.

Prokop Verner, řídící partner pražské kanceláře A&O, k povýšení řekl: „Jsem velmi rád, že Markéta a Robert patří mezi 57 advokátů, kteří byli v naší celosvětové síti jmenováni na pozici counsel. Jejich styl, erudovanost a pracovitost jsou ideální dovednosti pro klienty hledající právní poradce pro řešení sporů v České republice.“

Předchozí

Obnovený Sjezd českých právníků položil základy nové tradici

Právníci spolu zase začnou mluvit. I advokáti a žalobci

Další