Allen & Overy pracovala pro bankovní asocii na programu Invest

|

Advokátní kancelář Allen & Overy zastupovala Českou bankovní asociaci (ČBA) při přípravě a vyjednávání kompletní dokumentace aktualizovaného programu COVID III – Úprava „Invest“ zaměřeného na podporu podnikatelů.

Program COVID III – Úprava „Invest“ byl vypracován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a ministerstvem průmyslu a obchodu. Oproti předchozím záručním programům je cílem programu COVID III – Úprava „Invest“ zajištění podpory podnikatelům při čerpání investičních úvěrů. Program tak navazuje na předchozí program podporující provozní financování.

Poradenství řídil tým A&O vedený counselem Silvií Horáčkovou a Petrem Sprinzem v úzké spolupráci s advokátem Jiří Rahmem a koncipientem Martinem Štípou.

Tým Allen & Overy úzce spolupracoval s ČBA a jejími členy. Na straně klienta projekt koordinačně zaštítil Petr Procházka, poradce a gestor pro evropské a mezinárodní otázky ČBA, který k poradenství sdělil: „Spolupráce s A&O byla inspirující a pro konečnou podobu vzorové smlouvy o portfoliovém ručení mezi ČMZRB a bankami v mnohém zásadní. Banky oceňovaly zejména profesionalitu a odbornou erudici týmu, s nímž byla radost spolupracovat.“

Counsel Silvie Horáčková k tomu řekla: „Vážíme si příležitosti podílet se na tomto projektu, kdy stát rozšiřuje pomoc podnikatelům formou zaručených úvěrů z programu COVID III o úvěry určené na investice. Rádi se podílíme na inovativních transakcích, kterou tento projekt bezesporu byl. Vyžadoval poradenství ohledně struktury, provázanosti s evropskými předpisy a návaznosti na předchozí provozní část záručního programu.“

Foto: Steve Buissinne z Pixabay

Předchozí

Januš: Advokátům se otevírá další byznys

PRK radila při emisi dluhopisů CSG za dvě miliardy

Další