Allen & Overy radila při blokovém prodeji akcií České zbrojovky

|

Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., jako globálnímu koordinátorovi, ohledně blokového obchodu a prodeje akcií společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE (Společnost) určitými akcionáři (Akcionáři Colt), zastoupenými společností TXPATCH8445 Holdings LLC (TXPATCH), kteří akcie Společnosti nabyli v souvislosti s vypořádáním akvizice společnosti Colt Holding Company LLC (Colt), kterou Společnost nabyla. Akcie byly prodány prostřednictvím zrychleného úpisu.

Ve zrychleném úpisu, který byl zaměřen pouze na vybrané investory splňující určitá kritéria, bylo prodáno 770 057 kmenových akcií Společnosti představujících 2,3 % základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti. Akcie se podařilo ve zrychleném úpisu prodat za cenu 476 Kč za akcii a celková hodnota blokového obchodu činila přibližně 366 milionů korun.

Nick Kaufmann, vedoucí oddělení Equity Capital Markets & Syndicate společnosti WOOD & Company, k transakci sdělil: „Společnost WOOD & Company byla potěšena, že ji akcionáři společnosti Colt pověřili prodejem akcií, které obdrželi při akvizici společnosti Colt. Jsme velmi rádi, že jsme akcionářům Colt pomohli jejich akcie zhodnotit o 26 % oproti jejich květnové hodnotě. Tým A&O nám velmi pomohl při realizaci transakce. Tu komplikovala skutečnost, že prodávajících bylo více než dvacet, i když prodej velmi dobře koordinovala společnost TXPATCH.“

Tým A&O při transakci vedl partner Petr Vybíral s podporou koncipientky Denisy Jonášové. Partner Adam Wells poskytoval poradenství ohledně aspektů práva USA a advokát Philip Whitehead měl na starosti aspekty anglického práva.

Partner Petr Vybíral řekl: „Bylo nám ctí a potěšením asistovat WOOD & Company na této transakci. Jednalo se o jeden z mála zrychlených úpisů akcií na českém trhu v posledních letech, přičemž celá transakce navíc proběhla ve velmi netradičním nastavení, což si vyžádalo zvláštní přístup ze strany všech zúčastněných a jejich poradců.“

Předchozí

Boguský z Clifford Chance je novým partnerem v Dentons

Wine Management drží nejdražší kolekci whisky v Česku, milionová sbírka čeká na další investory

Další