Allen & Overy radila Wood & Company a využila nepoužívaný institut

|

Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství společnosti Wood & Company Financial Services, a.s., v jejích rolích manažera emise, společného zástupce vlastníků dluhopisů a agenta pro zajištění, a to ve vztahu k tuzemské emisi dluhopisů společnosti Satpo finance v objemu 350 milionů korun (s možností navýšení až do 400 milionů korun).

Tato transakce je v České republice první, ve které byl významně použit dříve relativně málo využívaný institut českého práva „společný zástupce vlastníků dluhopisů.“ Jednou z hlavních výzev, se kterou se bylo třeba vypořádat, byla nutnost v emisních podmínkách podrobně upravit pravomoci a povinnosti společného zástupce vlastníků dluhopisů a efektivně je oddělit od pravomocí a povinností agenta pro zajištění a schůze vlastníků dluhopisů.

Peter Turner, ředitel investičního bankovnictví ze společnosti Wood & Company k emisi sdělil: „Jedná se již o osmou emisi, kterou jsme realizovali pro skupinu Satpo a zájem o ni jen potvrzuje, že se jedná o dlouhodobě úspěšnou spolupráci pro všechny zainteresované strany.“

Jiří Polanský, CFO společnosti Satpo, k transakci uvedl: „Pro naši skupinu je tato emise dluhopisů první veřejnou a jde o reakci na poptávku od našich dlouhodobých privátních investorů a institucionálních investorů. S investiční skupinou Wood & Company pokračujeme touto emisí v dlouholeté úspěšné spolupráci v rámci privátních emisí dluhopisových instrumentů a investičních certifikátů realizovaných jak na jednotlivých projektech v rámci skupiny Satpo, tak i na úrovni mateřské společnosti Satpo Group. V posledních dvou letech se skupině Satpo dařilo plnit strategie obou značek City Home a Satpo a ekonomické výsledky předčily nastavené plány.“

Prostředky z emise budou využity na splacení původní emise dluhopisů vydané mateřskou společností, nové akvizice nemovitostí a podporu růstu a rozvoje skupiny Satpo v oblasti realitních investic.

Tým A&O při transakci vedl partner Petr Vybíral v úzké spolupráci s advokátem Tomášem Kafkou a koncipienty Denisou Jonášovou a Janem Mourkem. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Předchozí

Zdeněk Kučera přechází se svými lidmi z Kinstellaru do Dentons

Česko má novou extradiční smlouvu s Austrálií

Další