Česko má novou extradiční smlouvu s Austrálií

|

Minulý týden byla v budově australského parlamentu v Canbeře podepsána extradiční smlouva mezi Českou republikou a Austrálií. Za Českou republiku smlouvu podepsal velvyslanec Tomáš Dub, za australskou stranu ministryně spravedlnosti, senátorka Michaelia Cash. 

Podepsaná bilaterální smlouva upravuje právní podmínky vzájemného vydávání osob k trestnímu stíhání a k výkonu trestu odnětí svobody. Práce spojené s přijetím této Smlouvy byly zahájeny v roce 1992, takže proces sjednání této smlouvy trval neuvěřitelných 30 let. Dokončení ratifikačního procesu Smlouvy napomůže účinnější vymahatelnosti práva orgány činnými v trestním řízení. Po podpisu bude nyní následovat projednání smluvního instrumentu parlamenty obou zemí.

Neexistence dvoustranné bilaterální smlouvy doposud tvořila určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání. Tento problém vznikl v důsledku negativního stanoviska, které Austrálie zaujala po rozdělení ČSFR v roce 1992 k další vzájemné aplikaci Smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. 11. 1925 ve znění Protokolu ke smlouvě ze dne 4. 6. 1926, jako dvoustranného smluvního základu vydávání mezi Austrálií a Českou republikou.

Po tomto datu byly zaznamenány případy, kdy se pachatelé vyhýbali pobytem v Austrálii trestnímu stíhání za trestné činy spáchané v České republice, avšak Austrálie jejich vydání odmítala až do doby, než bude sjednána dvoustranná mezinárodní smlouva.

Předchozí

Allen & Overy radila Wood & Company a využila nepoužívaný institut

KPMG a Toman & Partneři: Normy ke kyberbezpečnosti zasáhnou firmy jako GDPR

Další