Analýza: Hlavní pilíře pro posílení soběstačnosti Česka

|

Hlavními pilíři pro posílení průmyslové soběstačnosti ČR jsou inovace, využití české průmyslové tradice, přilákání kvalifikovaných pracovníků a levná a dostupná energie. Na tiskové konferenci Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a poradenské společnosti EY ČR to při představení analýzy české průmyslové soběstačnosti řekl partner EY ČR Zdeněk Dušek.

EU podle něj vyvíjí snahy o lokalizaci co největší části dodavatelských řetězců. Výsledkem jsou třeba dokumenty jako Antverpská deklarace o evropské průmyslové dohodě nebo Evropský akt o kritických surovinách, které mají posílit roli Evropy jako světové průmyslové velmoci.

„Musíme se zaměřit na diverzifikaci zdrojů. Pokud naše extrémně otevřená ekonomika nechce zůstat zranitelná narušenými dodavatelskými řetězci, měli bychom usilovat o lokalizaci co největší části dodavatelských řetězců do ČR a podpořit automatizaci a robotizaci všech typů výrob,“ uvedl výkonný ředitel AFI Ondřej Votruba.

V případě železa, oceli a výrobků z nich má ČR podle analýzy mírně pozitivní obchodní bilanci v jejich objemu. V cenách je ale bilance výrazně minusová, a to ve výši 11,4 miliardy Kč. Znamená to tedy, že Česko dováží ve vyšších cenách, než vyváží.

„ČR ukázala, že umí nabídnout zázemí pro výrobu s přidanou hodnotou. Ještě větší výhodu bychom získali, kdybychom měli dostatek zón připravených pro moderní průmyslovou výstavbu. Proto je potřeba rychlejší a předvídatelnější povolování staveb,“ uvedla místopředsedkyně řídícího výboru AFI Kára Sobotková. „Musíme se také zaměřit na nastavení rozpočtového určení daní, aby byly obce více motivované k rozvoji, a snížit byrokracii stávajícím podnikům a podnikatelům obecně, aby mohli více investovat do automatizace a zvýšení přidané hodnoty,“ řekla.

Vláda by podle zástupců průmyslu měla maximálně zjednodušit a zrychlit proces zaměstnávání cizinců a současně flexibilněji pracovat s kvótami pro vybrané země tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých odvětví. „Tuzemský průmysl nadále brzdí tisíce neobsazených pracovních míst, na které nejsou zaměstnavatelé schopni získat zaměstnance s vhodnou kvalifikací. Řešením je více otevřít trh práce zahraničním zaměstnancům,“ doplnil výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Prioritou pro stát by podle zástupců firem mělo být také zmapování ložisek a obnova těžby kovů, nerostů a materiálů pro stavebnictví šetrnou formou, a to s přímým napojením na jejich zpracování v Česku. Energetika a teplárenství pak musí přejít co nejrychleji na nízkoemisní zdroje, tedy na obnovitelné zdroje energie, a pokračovat v rozvoji jaderné energetiky, uvedli.

Hlavním faktorem pro rozvoj průmyslové soběstačnosti a zpracovatelského průmyslu je podle analýzy cena a dostupnost energií. „Investice do jaderné energetiky, modulárních reaktorů, rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a modernizace energetické infrastruktury jsou nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti v klíčových odvětvích,“ uzavřel Dušek.

Předchozí

Soudce Nejvyššího soudu Simon se zúčastnil konference v Lotyšsku

AI a podnikoví právníci: Vloni experimenty, teď nedílná součást práce

Další