AI a podnikoví právníci: Vloni experimenty, teď nedílná součást práce

|

Umělá inteligence přinesla do právního světa svěží vánek. Zatímco před rokem ji podnikoví právníci spíše jen testovali, dnes se bez ní většinou neobejdou. Do budoucna plánují i její širší využití.

AI je priorita také pro samotnou Unii podnikových právníků ČR, která má dokonce svůj AI Tým. „V týmu jsou kolegové, kteří s AI pracují na denní bázi. Jsou tu ale i tací, kteří umělou inteligenci implementují opatrněji. Často proto pořádáme vzdělávací akce a vyměňujeme si názory a přístupy. Například už 11. června nás čeká webinář o umělé inteligenci v praxi podnikového právníka, který je určen i těm, kteří se s AI teprve seznamují,“ zve prezidentka Unie Marie Brejchová. Jak intenzivně podnikoví právníci využívají umělou inteligenci? A dá se to srovnat se situací před rokem? Na to jsme se zeptali členů AI Týmu. 

Klára Novotná, SAP, viceprezidentka Unie podnikových právníků ČR a vedoucí AI Týmu

Pro společnost SAP představuje AI a její využití hlavní prioritu. AI pronikla do všech částí naší organizace. Jak potvrdil nedávno při své návštěvě v Praze Christian Klein, AI v SAP není vize, ale realita. Já sama umělou inteligenci využívám ve stejném rozsahu jako před rokem. Pomáhá mi  zejména při zpracovávání opakovaných úkonů – přípravě prezentací, rešerších právních textů, vyhledávání zdrojů nebo zápisech z jednání. Ohlédnu-li se zpět, největší rozdíl spatřuji v určitém vylepšení přesnosti výstupů, což pravděpodobně souvisí se zlepšením mého „promptování“. Na setkáních AI Týmu Unie podnikových právníků, která organizuji každý měsíc, vnímám, že AI nástroje pro právníky se za poslední rok zlepšily. Stávají se nezbytnou součástí podnikové právní kanceláře. Tento trend však nepovede k zániku našich rolí ve firmách. Naopak očekávám, že zefektivní naši práci a dá nám možnost soustředit se na složitější zadání.

Vladimír Krasula, JetBrains, vedoucí sekce IT a inovace Unie podnikových právníků ČR

V průběhu posledního roku se způsob, jakým využívám umělou inteligenci, příliš nezměnil. Hodně se ale mění schopnosti AI, takže je důležité experimentovat a ptát se opakovaně. Na stejný dotaz byste pravděpodobně dnes od AI dostali jinou odpověď než před rokem. Denně využívám AI pro generování textů, odpovědí a sumarizaci obsahu. Často také používám AI k brainstormingu a rozšíření obzorů v neprávních oblastech – “vysvětli mi, jak funguje API” nebo “jak vhodně koncipovat poradu” atd. Jako právní tým plánujeme integraci AI do našeho systému pro správu smluvních dokumentů. Umožnilo by nám to pak rychle číst a analyzovat data ze smluv.  Na konferenci Podnikový právník 2024 jsem v rámci panelové diskuze zdůrazňoval nutnost nebát se zkoušet nové věci. Pokud máte možnost s nějakým AI nástrojem pracovat, jděte do toho. AI mnohdy udělá chybu, ale člověk by neměl její výstupy jen kopírovat a posílat hned dále do světa. Říká se, že dva právníci mají tři názory. S AI možná bude mít tři názory i jeden právník.

Tomáš Erbák, Plzeňský Prazdroj

Poslední rok se nesl ve znamení zkoušení, co všechno už jazykové modely umějí a na co by se daly použít. Očekávání jsou velká, nikdo si nechce nechat ujet vlak. Skutečný přínos pro legal tech je však zatím omezený. Sám jazykové modely nejvíc používám mimo kancelář, při studiu jazyků, přirozených i strojových. Daly mi nečekaně mnoho. Pomohly překlenout propasti, přes které bych se vlastními silami nedostal. Při implementaci do legal tech stojí vývojáři před nemalými překážkami, které vyplývají ze samotné povahy jazykových modelů. Problémy souvisejí s (ne)aktuálností dat, na nichž jsou trénované. Potíže přináší také tendence občas si vymýšlet. Je zřejmé, že právní analytické nástroje půjdou cestou kombinace služeb zaměřených na získávání informací a jazykových modelů. Dalším vývojovým stupněm bude začlenění placených publikací. Slibovaná revoluce sice nedorazila, ale už se rýsuje. Bude fascinující sledovat, jak do právní praxe přichází nová éra a jak odchází ta stará, současná.

Petr Kohout, Krajský úřad Středočeského kraje

Vždy jsem se zajímal o možnosti zapojení nových technologií do své práce. Hledal jsem způsoby, jak ji zjednodušovat, zrychlovat a zkvalitňovat. Umělá inteligence je dostupná široké veřejnosti minimálně rok a půl. Za tu dobu se z ní stala běžná součást mého života.  Minulý rok jsme s dalšími podobně nastavenými kolegy řešili, jaké nástroje jsou aktuálně nejkvalitnější a jak co nejlépe psát prompty. Nyní jsme ve fázi, kdy umělou inteligenci aktivně využíváme a hledáme nejvhodnější cesty k její implementaci. Mou výhodou je, že můj zaměstnavatel je novým technologiím nakloněn. Máme tedy prostor pro testování, učení se a hledání vhodných nástrojů.  Nezanedbatelnou roli v mém kontaktu s AI má také Unie podnikových právníků. V AI Týmu si předáváme zkušenosti s právníky z různých oborů ze soukromé i veřejné sféry. Já tyto možnosti opravdu vítám, protože oblast AI se neskutečně rychle rozvíjí. Domnívám se, že pouze sdílením se lze udržet na špičce v oblasti znalostí a zkušeností.

Lukáš Krejčí, Škoda Auto

Ve své praxi firemního právníka vidím v meziročním srovnání velký rozdíl. Nejen pokud jde o samotné využívání AI, ale také o řešení celé řady právních otázek a témat, které s AI souvisí. A zdaleka zde nemám na mysli jen často diskutovaný Akt o umělé inteligenci (AI Act) z dílny Evropské komise. Před rokem jsme o zapojení AI vedli teoretické diskuze a používali jednoduchá řešení typu chatbota, který vyřizuje opakující se dotazy klientů. Dnes nám pomáhají známé nástroje generativní inteligence při formulování reakcí, přípravě prezentací nebo vyhledávání zdrojů. Především ale připravujeme interní řešení, která nám umožní využívat naše vlastní zdroje dat. Půjde především o informace z naší smluvní databáze využitelné pro další učení, předávání know-how, zrychlení draftování nových dokumentů a celkově zvýšení efektivity naší práce. 

Ondřej Kramoliš, Gen

S AI jsem v rámci své práce experimentoval už loni. S postupem času a rostoucími schopnostmi různých AI nástrojů se počet příkladů použití zvyšuje. V tuto chvíli nepoužívám žádný specializovaný AI nástroj pro právníky. Využívám obecné nástroje, které mi pomáhají pracovat s textem. Umí udělat shrnutí dlouhé e-mailové komunikace, nebo vytvořit zápis z konferenčního hovoru. V této souvislosti je velmi užitečné být v neustálém kontaktu s kolegy z jiných firem. Osobně se toho od ostatních nejvíc dozvím v rámci AI Týmu pod hlavičkou Unie podnikových právníků. AI nástroje se rychle vyvíjejí a člověk sám ani nemůže zvládnout vše sledovat.

PR

Článek vychází rovněž v tištěném čísle Lawyers & Business, které si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Předchozí

Analýza: Hlavní pilíře pro posílení soběstačnosti Česka

Nové LB: O TW, Hajduk & Partners nebo Drobiš & Novotný

Další