Autorskou cenu Wolters Kluwer získali Reiterman a Chalupa. Za manuál k ZOKu

|

Zatím poslední Autorskou cenu Wolters Kluwer ČR získali David Reiterman a Ivan Chalupa, autoři Praktického manuálu k zákonu o obchodních korporacích v ASPI. Co je vedlo ke vzniku tohoto inovativního produktu, jak jeho náročnou tvorbu a neustálé aktualizace a vývoj dokáží skloubit se svojí advokátní prací a také o plánech do budoucnosti se dočtete v následujícím rozhovoru.

Gratulujeme k ocenění. Jak jste přišli na nápad na Praktický manuál k ZOK?

D.R.: Děkujeme, ocenění si velmi vážíme! Nápad na Praktický manuál krystalizoval postupně. Již řadu let se s Ivanem snažíme vymýšlet právní produkty, které jsou nekonvenční a snaží se poskytnout uživateli vyšší komfort, než jaký se na trhu zrovna nachází. Začalo to učebnicemi pro studenty, ve kterých jsme se věnovali zejména teorii, kterou jsme ale chtěli podat čtenáři příjemnou grafickou formou a s praktickými příklady.

Následně nás napadlo vytvořit nějaký elektronický produkt pro již „hotové“, praktikující právníky. A praktikující právníci se neobejdou bez judikatury, která významným způsobem dotváří a formuje často obecné a neurčité legislativní normy. Tento původní nápad vytvořit pro praktikující právníky produkt založený na judikatuře postupně vykrystalizoval do podoby Praktického manuálu, který nadále vyvíjíme a rozšiřujeme o nové funkcionality.

Přibližte nám prosím, jak běžně probíhá proces tvorby. Jak jsou vybírána nová rozhodnutí, jakým způsobem sledujete nově vydaná rozhodnutí?

I.CH.: Každý měsíc dojde na základě předem nastavených kritérií k automatickému vyfiltrování všech rozhodnutí týkajících se zákona o obchodních korporacích a dalších témat s ním souvisejících, která Manuál pokrývá. Tento „balík“ projdeme a vyřadíme ta rozhodnutí, která nepřinášejí nic nového, např. jen opakují již dříve vyjudikované závěry.

Následně v takto profiltrovaných rozhodnutích identifikujeme jednotlivé právní závěry a z nich vytváříme příspěvky, které se v ASPI zobrazují u jednotlivých ustanovení zákona o obchodních korporacích, anebo updatujeme již existující příspěvky. Naše metodika nám umožňuje sledovat judikaturu i z hlediska vertikálních vztahů mezi soudy – když např. Ústavní soud odmítne ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, jehož závěry jsme v dřívějším příspěvku citovali, tuto informaci do příspěvku doplníme, neboť i tato informace je pro uživatele právního závěru relevantní.

Naší ambicí je navíc přiřadit relevantní právní závěr i napříč jednotlivými právními formami obchodních korporací. Co bylo judikováno ke společnosti s ručením omezeným, je často relevantní i pro akciovou společnost a naopak. V Manuálu proto usilujeme o to, aby se judikatorní závěr objevil u všech ustanovení, pro jejichž interpretaci je relevantní.   

Zákon o obchodních korporacích prošel velkou novelizací. Jak náročné bylo tyto změny postupně promítnout do Manuálu?

D.R.: Nebylo to jednoduché, protože jsme museli nejen pochopit novelu jako celek, ale následně pak také podrobně zrevidovat více než tisíc příspěvků, které byly před novelizací ZOK v Manuálu již obsaženy. Na druhou stranu nám to umožnilo všechny relevantní judikatorní příspěvky rozdělit dle časových verzí ZOK a připravit tak první judikatorně intertemporální právní produkt, jehož obsah se uživateli mění dle toho, s jakou časovou verzi ZOK zrovna pracuje. Uživatel tak má jistotu, že zobrazené judikatorní příspěvky jsou vždy relevantní v právě využívané časové verzi ZOK, a to od 1. ledna 2014, kdy ZOK nabyl účinnosti, až do dnešního dne. Tento velký update na novelu ZOK nám zabral s Ivanem cca čtyři měsíce intenzivní práce. Deadline jsme si stanovili na 28. února 2021 a v noci z 28. února na 1. března jsme posílali kolegům do Wolters Kluwer „vítězný e-mail“, že máme hotovo (smích).

Manuál je velmi rozsáhlý, aktuálně pokrývá odpověďmi více než čtyři sta ustanovení zákona o obchodních korporacích. Jak se Vám daří skloubit práci na tak obsáhlém projektu s Vašimi pracovními závazky?

I.CH.: Zatím jsme se z toho ještě nezbláznili (smích). Je pravda, že Manuál je časově a duševně náročný projekt, ale má pro naše advokátní angažmá nesporné synergické efekty. Když měsíc co měsíc podrobně procházíte aktuální rozhodnutí ke korporátnímu právu, nejen že jste dobře informovaní o důležitých závěrech promítajících se do každodenní praxe, ale z rozhodnutí též získáváte přehled o typických situacích končících soudním sporem a o tom, jakým způsobem je české soudy řeší. Každé rozhodnutí má v sobě obsaženo unikátní příběh a dává vám příležitost učit se z cizích zkušeností.     

Jaké jsou vaše další plány? Rýsují se nejen kolem Praktického manuálu nějaké novinky?

D.R.: Plánů do budoucna máme spoustu (smích). Z obsahového hlediska jsme nedávno dokončili analýzu zásadní judikatury k obchodnímu zákoníku, kterou chceme do Manuálu v následujících měsících k relevantním ustanovením ZOK integrovat a dokončit tím proces kompletizace relevantní (i staré) judikatury. Zároveň pracujeme na rozšíření počtu checklistů, steplistů a minivzorů, po kterých máme poptávku od uživatelů Manuálu.

Z funkčního hlediska se snažíme ve spolupráci s Wolters Kluwer „překlopit“ Manuál v rámci ASPI Nové Generace do podoby interaktivního online právního předpisu, který umožní uživateli získat zacílené relevantní právní informace nejen k danému paragrafu, ale přímo k danému odstavci či písmenu. Jinak vzhledem k tomu, že o Manuál jako o právní produkt je zájem, uvažujeme o jeho rozšíření i na další právní předpisy. A aby toho nebylo málo, tak kromě Praktického manuálu chystáme ještě další dva inovativní právní produkty, o kterých vám ale řekneme víc třeba někdy příště (smích).

 Děkujeme za rozhovor a přejeme vám, ať se všechny další plány daří.

Předchozí

Arrows hlásí nového partnera. Povýší Ondřej Stehlík

Allen & Overy radila v několika významných bankovních operacích

Další