Allen & Overy radila v několika významných bankovních operacích

|

Advokátní kancelář Allen & Overy v poslední době oznámila práci na několika významných bankovních operacích. Jednak zastupovala klub financujících bank vedený Komerční bankou ve vztahu k poskytnutí úvěrů v objemu až 26 milionů euro na financování snížení základního kapitálu a provozních a investičních potřeb gumárenské společnosti Rubena, člena skupiny Kaprain. Jednak radila Raiffeisenbank v souvislosti s unikátním procesem spočívajícím v podřízení jejích nesplacených hypotečních zástavních listů řízených anglickým právem pod nový český právní rámec krytých dluhopisů v rozsahu stanovujícím pravidla pro správu krycích portfolií (opt-in). A&O poskytovala poradenství společnosti Raiffeisenbank a.s. také ve vztahu k následné emisi hypotečních zástavních listů v hodnotě 500 milionů euro kotované na lucemburské burze cenných papírů.

Opt-in byl pro Raiffeisenbank zásadní, protože jí umožňuje spravovat jedno krycí portfolio regulované stejnými pravidly pro hypoteční zástavní listy vydané jak v rámci dříve založeného programu hypotečních zástavních listů řízeného anglickým právem, tak i v rámci nedávno založeného programu hypotečních zástavních listů řízeného německým právem. Proces byl obzvláště komplexní, protože bylo nutné nalézt a zajistit funkční souhru mezi českými, anglickými a německými právními aspekty a zapojit různé subjekty, včetně tzv. trusteeho a tabulation agenta. 

Po společné schůzi vlastníků hypotečních zástavních listů, na které vlastníci vyslovili souhlas s opt-inem, vydala Raiffeisenbank hypoteční zástavní listy v rámci svého mezinárodního programu hypotečních zástavních listů řízeného německým právem. Tento program byl založen v listopadu 2020 v úzké spolupráci s A&O.

Transakci vedl pražský tým složený z partnera Petra Vybírala, advokáta Tomáše Kafky a advokátního koncipienta Josefa Pavlíčka. Anglické právní aspekty opt-in procesu řešili partner Luke Lewis a advokát Calum Roberts. Partner Stefan Henkelmann a counsel Jens Nollmann měli na starosti aspekty německého práva v souvislosti s vydáním hypotečních zástavních listů.

Pokud jde o práci pro klub financujících bank, na transakci se podílel tým Allen & Overy ve složení counsel Petra Myšáková a advokáti Pavel Příhoda a Barbara Midová.

Předchozí

Autorskou cenu Wolters Kluwer získali Reiterman a Chalupa. Za manuál k ZOKu

Pečenka: Stávající stavební zákon je neuchopitelný v praxi

Další