Zachováme stavební úřady ve městech a obcích, říká Bartoš

|

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v prvním čtení novelu nového stavebního zákona, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko”.

„Chceme zachovat stavební úřady ve městech a obcích. Stavební úřady jsou na obecních úřadech z dobrých důvodů. Místní úředníci rozumí nejlépe podmínkám v území a jsou jim známy všechny souvislosti. Výhoda je to samozřejmě také pro občany, kteří budou mít svůj stavební úřad v území, kde chtějí stavět,” uvádí ministerstvo. „Díky zachování rozhodování v území a nižšímu počtu úkonů, které bude stavební úřad vykonávat, a zejména díky procesní integraci a digitalizaci bude celý proces povolení stavby skutečně plynulý a rychlý,” říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Opouští se původně uvažovaný model centralizované státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, který prosadila minulá vláda. „Nový stavební zákon předchozí vlády Andreje Babiše nebyl kompromisním řešením a pokud by vstoupil v účinnost, znamenal by totální chaos ve výstavbě. Tím, že jsme zrušili vytvoření megaúřadu s 8 tisíci zaměstnanci, jsme chaosu zabránili a v době, kdy je státní rozpočet zatížen mimořádnými výdaji spojenými například s energetickou krizí vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině, ušetříme všem daňovým poplatníkům jen na jednorázových nákladech přibližně 1,4 miliardy korun,” říká Bartoš. 

Předchozí

Rozumné právo: Česko nepřijímá unijní směrnice včas. Hrozí sankce

Výjimeční šéfové české advokacie i vánoční oslavy

Další