Blažek v Bruselu představil priority českého předsednictví

|

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek představil tento týden v Bruselu výborům Evropského parlamentu priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti justice. Prezentace se uskutečnila ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a ve Výboru EP pro právní záležitosti (JURI).

Ve výboru LIBE představil ministr spravedlnosti evropským poslancům program předsednictví České republiky v oblasti justice, seznámil přítomné poslance s několika hlavními prioritami a také zodpověděl dotazy evropských kolegů ohledně plánovaných činností Rady. Aktuální situace na Ukrajině a energetická krize také rezonovala během jednání.

„Česká republika převzala v červenci již podruhé v historii předsedání Radě EU. Okolnosti obou českých předsednictví jsou obdobné, čelíme energetické krizi a válce. Jeden zásadní rozdíl však mezi rokem 2009 a současností existuje. Zatímco tehdy byl dopad energetické krize na unijní občany relativně malý, letos pocítí přímé i nepřímé důsledky energetické krize v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajině všichni naši občané,“ uvedl jednání europoslanců Pavel Blažek.

Europoslanci se ministra Pavla Blažka ve výboru LIBE dotazovali například na boj proti beztrestnosti v souvislosti s válkou na Ukrajině a na problematiku získávání elektronických důkazů v trestním řízení. Ve výboru JURI je zajímala např. ochrana životního prostředí prostředky trestního práva, ochrana zeměpisných označení průmyslových výrobků a další aspekty autorského práva a nový návrh směrnice, jejímž cílem je ochrana veřejnosti proti šikanózním žalobám.

Ministr spravedlnosti poslance ujistil o připravenosti Rady EU pro justici věnovat se všem důležitým návrhům a iniciativám během českého předsednictví.

Předchozí

Česká spořitelna dá nahlédnout do své datové architektury

Vojtěch Novák míří z Dentons do Genesis Capital za Kvíčalou

Další