bpv asistovala při prodeji společnosti Záluží park

|

bpv BRAUN PARTNERS poskytla právní poradenství prodávajícím při prodeji 100procentního podílu v projektové společnosti Záluží park společnosti Elite Domy. Součástí prodávané společnosti je developerský projekt na výstavbu 26 rodinných domů v Záluží u Čelákovic ve Středočeském kraji, a to ve fázi komplexně připraveného projektu pro územní a navazující stavební řízení.

Kromě přípravy a vyjednání smluvní dokumentace, jakož i vypořádání transakce byl tým kanceláře ve složení partnera Miroslava Dudka a advokátního koncipienta Pavla Březiny zapojen na straně prodávajících v posledních třech letech do přípravných projektových prací, jejichž součásti bylo mimo jiné řešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků, pomoc při přípravě žádosti o územní rozhodnutí a kroků s tím souvisejících nebo příprava a úspěšné vyjednání smlouvy o spolupráci, jež byla mezi společností Záluží park a městem Čelákovice pro daný projekt uzavřena a která vytyčuje základní mantinely pro stavební záměr.

Předchozí

Smejkal: Komora by se měla ochytřit v Bruselu a u IBA

Pražská White & Case má nového mezinárodního partnera

Další