Pražská White & Case má nového mezinárodního partnera

|

Jan Stejskal, expert na oblast soukromého kapitálu (private equity) a přeshraničních fúzí a akvizic, od ledna příštího roku rozšíří tým dosavadních devíti mezinárodních partnerů pražské kanceláře White & Case.

„Honza je klíčovým členem našeho týmu v oblasti private equity a fúzí a akvizic a významnou měrou se podílel na všech důležitých projektech za poslední období. Je mi proto velkým potěšením přivítat ho mezi partnery a osobně se moc těším na další společné projekty,” komentuje povýšení Jan Andruško, partner a vedoucí praxe pro oblast telekomunikací, médií a technologií pro region střední a východní Evropy.

„Povýšení Jana Stejskala jen dále potvrzuje naše dlouhodobé zaměření směrem k dalšímu růstu této praxe. Honza je vynikající právník a specialista, který si v advokátní sféře vybudoval respekt a dobré jméno,“ uvádí Petr Pánek, vedoucí partner pražské kanceláře.

„Velice si vážím důvěry mých kolegů a velmi se těším na nadcházející nové výzvy s cílem i nadále poskytovat našim klientům nejlepší možnou podporu. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem našim klientům za důvěru a kolegům za perfektní spolupráci,“ dodává Jan Stejskal.

Jan Stejskal nastoupil do pražské kanceláře White & Case v roce 2011. Po dokončení studia anglického práva a právní vědy ve Velké Británii na Univerzitě v Cambridge pokračoval ve svém právním vzdělávání magisterským studiem amerického práva na University of Pennsylvania Law School ve Spojených státech amerických, na které navázal složením advokátních zkoušek ve státě New York, které následně doplnil o licence anglického a českého advokáta.

Vzhledem ke svým zahraničním zkušenostem a vzdělání se Jan Stejskal zaměřuje převážně na přeshraniční transakce s českým a regionálním aspektem a primárně poskytuje poradenství podle anglického práva. Kromě transakční práce se zabývá komparatistickou činností při aplikaci zahraničního práva v českém prostředí (a naopak) a přípravou českých společností na vstup zahraničních investorů.

Jan Stejskal se podílel na poskytování poradenství klientům v rámci řady výjimečných transakcí, jako například společnosti PPF při akvizici aktiv Central European Media Enterprises Ltd. provozující televizní stanice v Bulharsku, České republice, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku, v celkové hodnotě 2,1 mld. USD, nebo při akvizici telekomunikačních aktiv společnosti Telenor ve střední a východní Evropě za 2,8 mld. EUR. Jednalo se o vůbec největší transakci v oblasti fúzí a akvizic v telekomunikačním sektoru střední a východní Evropy.

V nedávné době rovněž podílel na zastupování Rohlik Group při vstupu investorů do této společnosti, která se tak zařadila mezi firmy s valuací přes miliardu dolarů. Jan Stejskal je doporučovaným právním expertem v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic v prestižních mezinárodních srovnávacích publikacích Chambers and Partners, Legal 500 a IFLR1000.

Předchozí

bpv asistovala při prodeji společnosti Záluží park

Valášek: Videokonference mohou v insolvencích hodně pomoci

Další