Exnáměstkyně Prudíková nastoupila k Havlovi

|

Nástupem tří nových seniorních advokátek posílily poradenské skupiny Havel & Partners hned ve třech oborech práva a podnikání. Do týmu specializovaného na rodinné a pracovní právo nastoupila senior advokátka Veronika Bočanová. V rámci odborného týmu pro oblast obchodního práva se zapojila senior advokátka Irena Munzarová. A tým Havel & Partners pro oblast veřejného sektoru doplnila senior advokátka Dana Prudíková.

Veronika Bočanová je odbornicí na oblast rodinného a pracovního práva. V první oblasti nabízí komplexní právní služby v souvislosti s manželstvím a rodičovstvím, mimo jiné nastavení podmínek péče o děti, řešení problematiky vyživovací povinnosti, manželského majetkového práva, správy majetku nezletilých dětí nebo právní zastoupení v opatrovnických řízeních či rozvodech. V oblasti pracovního práva má zkušenosti s přípravou pracovněprávní dokumentace, nastavováním obsahu pracovněprávních vztahů a řešením sporů z nich vyplývajících, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. V obou zmiňovaných oblastech má dlouholetou praxi z významných českých advokátních kanceláří a je také členkou odborných spolků Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a Unie rodinných advokátů.

Irena Munzarová se specializuje na právo obchodních korporací, všechny druhy přeměn obchodních společností, a to vnitrostátních i přeshraničních. Ve velké míře se ale také věnuje akvizicím a prodeji společností a nemovitostnímu právu. Před příchodem do naší advokátní kanceláře zastupovala po dobu několika let významného rezidenčního developera ve všech uvedených oblastech práva a působila ve významné nadnárodní advokátní kanceláři v korporátně-transakčním týmu.

Dana Prudíková se zaměřuje na oblast veřejného práva, legislativy, školství, sportu a správního práva. Dříve působila mimo jiné také jako ředitelka legislativního odboru na ministerstvu spravedlnosti či jako náměstkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy na ministerstvu školství. Zkušenosti s legislativní činností načerpala také v legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je členkou pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

Od začátku roku do týmu největší česko-slovenské advokátní kanceláře nastoupily celkově čtyři desítky právníků, Havel & Partners tak posiluje personální kapacitu napříč všemi klíčovými obory práva, ve kterých má významný podíl na trhu tak, aby maximálně pokryla vysoké nároky a očekávání ze strany klientů.

Předchozí

Počet insolvencí meziročně klesl, černé scénáře se zatím nekonají

Podnikové právníky roku má Coca-Cola

Další