Česká republika a Austrálie mají od července Smlouvu o vydávání

|

1. července 2024 vstupuje v platnost Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií. Smlouva byla podepsána v australském parlamentu v Canbeře již 17. února 2022, následně probíhal ratifikační proces v obou zemích. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv je nyní publikována pod č. 114/2024 Sb.

„Tato bilaterální smlouva upravuje právní podmínky vzájemného vydávání osob k trestnímu stíhání a k výkonu trestu odnětí svobody. Jejím účelem je zajištění kvalitnější a efektivnější justiční spolupráce na poli vydávání osob, neboť vstup smlouvy v platnost napomůže ke zvýšení rychlosti i zjednodušení extradičního řízení mezi Českou republikou a Austrálií, což bude přínosem k účinnější vymahatelnosti práva orgány činnými v trestním řízení,“ uvádí ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Neexistence dvoustranné bilaterální smlouvy doposud tvořila určitý limit spolupráce mezi Českou republikou a Austrálií na poli vydávání. Podepsaná dohoda představuje moderní smluvní instrument, který nahrazuje ve vzájemných vztazích již letitou extradiční smlouvu mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z r. 1925 (aplikovanou ve znění protokolu z r. 1926).

Předchozí

Češi patří k národům, které si o navýšení platu říkají nejméně

Chceme se rozvést. Co máme udělat?

Další