Chceme se rozvést. Co máme udělat?

|

Mladý svět pokračuje ve spolupráci s advokátní kanceláři Drobiš & Novotný v sérii právních otázek a odpovědí na situace, které může řešit kdokoliv z nás. Tentokrát se ptá Monika z Klatov: „S manželem žijeme odděleně asi rok a každý už máme svůj život. Pětiletou dceru si střídáme podle časových možností nás obou, vzájemná dohoda víceméně funguje. Chtěli bychom to už formálně uzavřít a rozvést se. Nevíme, kde začít. Můžete mi s tím, prosím, poradit?“

Dobrý den, Moniko. Vypadá to, že se s manželem na rozvodu i péči o dceru dohodnete, bydlení máte vyřešené, šla bych tedy ve vašem případě cestou tzv. rozvodu dohodou. 

Podmínky pro rozvod dohodou

Aby mohlo být manželství rozvedeno dohodou, je podle občanského zákoníku nutné splnit několik podmínek. První z nich stanoví, že manželství musí v době zahájení rozvodového řízení trvat nejméně jeden rok. Zároveň musí krize mezi manželi trvat déle než šest měsíců. V neposlední řadě se musíte dohodnout na úpravě poměrů (péče, výživné atp.) k vaší malé dceři. Dále musíte být schopni uzavřít dohodu týkající se vašich majetkových poměrů a bydlení.  

Rozvodové papíry

Pojem „rozvodové papíry“ už dá se říct zdomácněl. Co se za tímto souslovím skrývá? Je to souhrnný výraz pro všechny dokumenty, které si pro rozvod dohodou musíte připravit. Bude se jednat o:

  1. Návrh na rozvod manželství: Tento dokument je formální žádostí podanou na soud, která iniciuje rozvodové řízení. Návrh má své formální náležitosti – označení příslušného soudu, účastníků řízení (manželů) atp. a pak obsahuje vylíčení vaší faktické (rodinné) situace, kterým dokládáte splnění všech zákonných podmínek.
  2. Návrh na soud týkající se dohody péče o dítě: dokument, který obsahuje dohodu manželů o tom, jak bude péče o dítě po rozvodu rozdělena mezi rodiče.
  3. Dohoda o majetkovém vypořádání a bydlení: dokument určující, jak bude rozdělen společný majetek manželů a kde každý z nich bude po rozvodu žít. Je důležité být velmi pečlivá, pokud máte ve společném jmění manželů dům nebo byt.

Péče o nezletilé děti

Když mají manželé nezletilé děti, rozvodový proces se stává trochu složitějším, protože soud nemůže manželství rozvést, dokud není vyřešena otázka péče o ně. 

Soud při rozhodování o péči o děti zvažuje tři základní varianty:

  1. Výlučná péče: Soud určí jednoho rodiče, který bude mít primárně na starost péči o dítě a stanoví čas, kdy se bude stýkat s druhým rodičem, kterému zpravidla rovnou uloží i vyživovací povinnost.
  2. Střídavá péče: Rodiče se v péči o dítě střídají, a to např. po týdnu – dítě nemusí být nutně stejný čas u matky i otce. To bude zřejmě ideální pro vaši situaci. I při střídavé péči je možné stanovit výživné.
  3. Společná péče: Oba rodiče se podílejí na péči o dítě fakticky stejným způsobem jako za trvání manželství, nejsou vymezeny termíny, výživné atp. Tato forma péče vyžaduje bezproblémovou komunikaci mezi rodiči.

Rozvod dohodou je rychlejší a levnější

Délka trvání rozvodového řízení dohodou se obvykle pohybuje v řádech několika měsíců, zpravidla podle vytíženosti soudu. Rozvod dohodou je nejsnazším a nejrychlejším způsobem ukončení manželství (nezjišťují se příčiny, které k rozpadu manželství vedly, vyjde se ze souhlasného prohlášení manželů, že manželství už dlouhodobě nefunguje).

Rovněž i finanční stránka rozvodu dohodou je více než příznivá. Fakticky musíte uhradit pouze soudní poplatek ve výši 2 000 Kč za podání návrhu na rozvod. Případně zaplatíte odměnu za právní služby – vypracování rozvodových papírů, která je ale podstatně nižší, než při vleklých soudních tahanicích o děti a majetek. 

Mgr. Aneta Lachmannová

Advokátka projektu www.rozvodovipravnici.cz

Předchozí

Česká republika a Austrálie mají od července Smlouvu o vydávání

Čtvrtina klientů si půjčuje u nebankovních firem

Další