Česká republika přebírá předsednictví v nelehké době, říká Blažek

|

Ve čtvrtek 9. června 2022 se v Lucemburku uskutečnilo poslední jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí (část spravedlnost) za francouzského předsednictví (FR PRES). Českou republiku zastupoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který bude Radě ministrů předsedat již za tři týdny a to od 1. července 2022.

Ministrům spravedlnosti byla předložena zpráva o stavu prací na balíčku předpisů o elektronických důkazech. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ocenil snahu francouzského předsednictví o dosažení pokroku ve vyjednávání s Evropským parlamentem a uvedl, že Česká republika bude v tomto úsilí během svého předsednictví pokračovat.

Ministři si dále vyměnili názory ohledně Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Pavel Blažek poděkoval francouzským kolegům za velmi dobrou práci, kterou odvedli na návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. „I pro Českou republiku je ochrana životního prostředí zásadní prioritou. Během českého předsednictví proto budeme pokračovat v intenzivním projednávání návrhu s cílem posunout vyjednávání co možná nejvíce kupředu,“ říká po dnešním jednání ministr spravedlnosti.

FR PRES dále předložilo dokument Justiční reakce na situaci na Ukrajině, ve kterém shrnuje dosavadní společné úsilí EU a kroky, které byly přijaty na evropské i vnitrostátní úrovni v souvislosti s vojenskou agresí rozpoutanou Ruskou federací na Ukrajině. Situace na Ukrajině i nadále vyvolává další otázky a potřebu přijetí dalších kroků. Česká republika jednoznačně podporuje společné úsilí směřující k zajištění co nejefektivnějších možností, včetně řádného vyšetřování a stíhání válečných zločinů, a rovněž přijetí dalších opatření v souvislosti se situací na Ukrajině. Česká republika je připravena navázat na práci francouzského předsednictví, justiční reakce na situaci na Ukrajině je jednou z priorit našeho předsednictví.

Priority Ministerstva spravedlnosti během českého předsednictví v Radě EU

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek při příležitosti poslední Rady JHA za FR PRES poděkoval francouzským kolegům za obrovské úsilí, které v první polovině roku vyvinuli při koordinaci mnoha oblastí společné práce. Poté představil priority svého resortu během nadcházejícího půlročního předsednictví.

„Dovolte mi podělit se o pocit, že Česká republika přebírá předsednictví Rady EU ve velmi nelehké době. Geopolitické změny před nás postavily mnoho překážek a naše budoucnost bude více než kdy jindy determinována našimi dnešními činy. Či naší dnešní nečinností. V této době, kdy Evropa čelí bezprecedentnímu souběhu mnoha negativních jevů v oblasti bezpečnosti a prosperity, je jen na naší soudržnosti a vzájemné podpoře, jak se s těmito výzvami popasujeme,“ uvedl Pavel Blažek.

České předsednictví v oblasti justice bude zahrnovat priority pro oblast trestního práva, civilního práva a balíček o digitalizaci justiční spolupráce. 

Předchozí

Nieslanik: Povolte lidem sociální sítě a mějte z nich ambasadory

Mezinárodní ambice českých právníků se zvyšují

Další