Česko láká investory, málo s nimi ale propojuje malé firmy

|

Česko je úspěšné v lákání zahraničních investorů, nedaří se mu ale zcela naplňovat potenciál zapojování místních malých a středních firem do dodavatelských řetězců těchto investorů. To omezuje příležitosti růstu produktivity českých firem, které zahraniční investice přinášejí. Na pražské konferenci Czech Investment Forum uspořádané agenturou CzechInvest to uvedli zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Vedoucí divize investic OECD Ana Noviková uvedla, že zahraniční investice představují zdroj inovací, ze kterých může těžit domácí ekonomika. „Česko dokáže přilákat a udržet si přímé zahraniční investice. Není však zcela naplněn potenciál pro zapojení českých malých a středních podniků do mezinárodních dodavatelských vztahů na základě spolupráce se zahraničními investory,“ řekla.

Podle OECD má Česko vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, problém ale je struktura ekonomiky, které dominují především drobné firmy a velké podniky. Organizace konstatovala, že v zemi není dost středně velkých firem, které by měly dostatečné kapacity pro navázání spolupráce se zahraničními investory a mohly pomáhat při přenášení zahraničního know-how do české ekonomiky.

OECD doporučila, aby se Česko zaměřilo na získávání zahraničních investic, které přinesou vysokou přidanou hodnotu a budou otevírat prostor spolupráci mezi firmami a výzkumnými zařízeními. O potřebě investic spojených s rozvojem vědy a výzkumu mluvil na konferenci i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Zároveň ale upozornil, že při jednání s investory o jejich příchodu do Česka je třeba zohledňovat i specifika jednotlivých českých regionů, protože ne každý region je vhodný pro každou investici.

Generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal zdůraznil, že agentura bude nadále usilovat o získávání zahraničních investic s vysokou přidanou hodnotou. „Česká republika má strategickou polohu, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a nyní se snažíme modernizovat ekonomiku, dohnat světové a evropské inovační lídry,“ řekl. „Je tu prostor pro spolupráci zahraničních investorů s českými podniky, velkými i malými,“ dodal.

Předchozí

Ministerstvo financí odmítlo přidat peníze spravedlnosti

Hajduk & Partners: Čtvrtstoletí s klienty z Česka do Polska a z Polska do Česka

Další