Česku přibylo přes 50 mladých soudců, na spravedlnost už ale míří roboti

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Prezident Miloš Zeman jmenoval tento týden 51 nových soudců, poptávka po posilách je ale silně znát i z advokacie: mnohé velké kanceláře opět vypisují inzeráty na advokátní koncipienty a obecně třeba i na řadové advokáty. Ti se hledají rovněž do kanceláří mimo Prahu. Ministerstvo spravedlnosti naopak nedávno vyzkoušelo místo lidského pracovníka robota. Osvědčilo se to, a tak u toho hodlá zůstat.

U příležitosti jmenování nových soudců – mezi nimiž bylo 31 žen a 20 mužů, a to ve věku od 30 do 41 let – uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová toto: „Vzhledem k tomu, že klesá kriminalita, uzavírají se dohody o vině a trestu, se domníváme, že je účinnější než plošně navyšovat počty soudců, posilovat soudní úseky. Jde o úseky, kde neklesá nápad, např. správní soudnictví a opatrovnictví. Budoucnost vidím především v navyšování počtu asistentů soudců a vyšších soudních úředníků.“ K dalším záměrům ohledně justičních míst pak dodala: „Toto jmenování nových soudců je důkazem, že s předsedy soudů jednáme. Nároky, které jsme uznali, jsme vyslyšeli. Není tedy pravda, že bychom chtěli stávající místa v rámci systemizace rušit.“

„Do obvodů krajských soudů v Praze nastoupí osm, v Brně dva, v Ostravě devět, v Plzni čtyři, v Hradci Králové dva, v Ústí nad Labem osm, v Českých Budějovicích šest a do obvodu Městského soudu v Praze dvanáct nových soudkyň a soudců. Kromě justičních čekatelů se jedná o kandidáty z právní praxe,“ doplnil tiskový mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Mimochodem, právě tento resort si nedávno vykoušelo, jak místo člověka pracuje robot. „Ministerstvo spravedlnosti hledá možnosti, jak co nejrychlejším a nejjednodušším způsobem eliminovat velké množství rutinních úkolů, které je možné provádět digitálně. Díky tomu se pak zaměstnanci budou moci věnovat činnostem vyžadujícím vyšší odbornost. Velký krok k další elektronizaci agend ve své působnosti učinilo Ministerstvo spravedlnosti počátkem května,“ uvedl nedávno Vladimír Řepka. 

„Ve spolupráci s firmou StringData se nyní povedlo úspěšně otestovat nástroj, který umí rutinní úkoly převzít bez velkých investic do změny zavedených systémů a výrazně tak práci zefektivnit. Testovací provoz byl spuštěn na agendě Vyhodnocení splnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a nový „robotický zaměstnanec“ resortu spravedlnosti během několika hodin úspěšně zpracoval administrativu, kterou by jinak muselo vykonávat několik lidí po několik dní,“ dodal. „Otestování prvního „robotického zaměstnance“ bylo úspěšné, proto nyní hledáme způsoby, jak tento nástroj využít pro další zefektivnění naší práce,“ sdělil pak náměstek Zbyněk Spousta.

Naopak lidská Korporadna vedená advokátkou Danielou Kovářovou ohlásila před pár dny svůj konec. „Pandemie obecně rodiny stmelila, a to zejména ty funkční Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ popsala své zkušenosti s bezplatným právním poradenstvím během koronavirové pandemie bývalá ministryně spravedlnosti. 

Koroporadna odpověděla od loňského března na více než 10 tisíc dotazů a nyní končí. Snad i to je signálem, že v lepších časech už zase zůstaneme. Pro budoucí historiky, kteří snad jednou budou uplynulé měsíce zevrubně zkoumat, zaznamenávám i tato Kovářové slova: „Tazatele nejčastěji zajímalo, zda má druhý rodič právo na dítě i v nouzovém stavu, jestli je očkování a testování povinné a jak se proti tomu bránit. Zazněly však i paradoxní dotazy, zda mají lidé doma nosit roušku, zda mohou dát dětem pusu, případně, zda se mohu se nakazit od psa. Rodiče se také ptali, jak pobírat plat i ošetřovné.”

Foto: Edward Lich z Pixabay

Předchozí

Dentons pomáhal bankám při akvizičním financování BESTu

GDPR pro nově vzniklé společnosti

Další