Chraňte sebe i své duševní vlastnictví

|

Snaha překonat ochromující krizovou situaci a přizpůsobit se nové realitě podněcuje kreativní a inovativní činnosti a vyhledávání nových příležitostí. Ochrana výsledků této činnosti prostřednictvím práv duševního vlastnictví by se sice v dané situaci mohla zdát méně naléhavou, ale jsou to právě chráněné výsledky, které zajistí stabilnější základ pro zotavení a další rozvoj poté, co krize skončí.

Mnoho toho bylo napsáno o příležitostech, které se rodí z krize. Snaha překonat ochromující problematickou situaci a přizpůsobit se nové realitě podněcuje kreativní a inovativní činnosti. Tento vliv pokračující pandemie můžeme zaznamenat víceméně v každém odvětví. Vedle ostře sledovaného výzkumu v oblasti farmacie a ochranných pomůcek, dochází k významné změně v nákupním chování a potřebách zákazníků, kdy vznikají nové obchodní modely, rozvíjí se elektronický obchod, sdílené platformy, digitalizace a distanční komunikace. To vše za probíhající recese a boje podniků o přežití. Ochrana těchto výsledků kreativní a inovativní činnosti prostřednictvím práv duševního vlastnictví by se v této situaci mohla z finančních důvodů zdát méně naléhavou a v nejvíce zasažených odvětvích zcela opomíjenou. Chráněné výsledky kreativní a inovativní činnosti však zajišťují stabilnější základ pro zotavení a další rozvoj poté, co krize skončí.

Ani během pandemického stavu není vhodné odkládat registrace zejména v případě průmyslových práv, o která se lze připravit vlastním zveřejněním. Patenty, které jsou udělovány na vynálezy, tomuto striktnímu požadavku na novost podléhají. Inovativní řešení zveřejněné před podáním přihlášky se pak stává stavem techniky přístupným všem. Další práva můžeme dělit na ta, jejichž existenci zveřejnění po nějakou dobu neohrožuje nebo ta, kterým naopak slouží. Z průmyslových práv se jedná o užitný vzor, který je určen k ochraně technických řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Zveřejnění vlastní práce v diskreční době šesti měsíců před podáním přihlášky užitného vzoru získání ochrany nepřekazí. Obdobně průmyslové vzory, které poskytují ochranu vzhledu výrobku, umožňují výrobek na trh uvést a přistoupit k podání formální ochrany v diskreční době dvanácti měsíců po jeho zpřístupnění veřejnosti. Pro ochranu vzhledu výrobků sezonního charakteru lze zvolit kratší tříletou ochranu prostřednictvím nezapsaného průmyslového vzoru Společenství, kterému naopak zpřístupnění veřejnosti svědčí, a slouží k jeho prokázání. Obdobně je tomu u ochrany podle práva autorského, která se vztahuje na dílo vyjádřené v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, tedy relevantní k ochraně např. online přenosů výstav či představení, fotografií a obsahu webových stránek, a která s ohledem na bezformální charakter nevyžaduje registraci. Některé výstupy kreativní a inovativní činnosti není možné ochránit žádným z uvedených způsobů (jedná se např. o fáze výzkumu, jehož výsledek bude možné ochránit později), ale jako obchodní tajemství je lze zajistit dohodami o mlčenlivosti a nastavením technicko-organizačních procesů utajení.

Závěrem je třeba zdůraznit primární ochrannou funkci těchto práv, která mohou zabránit ochromení z náporu padělků, jehož značnému nárůstu vlastníci práv čelí již v tak obtížných podmínkách krize. Podle poslední studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přichází v důsledku padělání rozpočty členských zemí EU o příjmy v celkové výši 15 miliard eur ročně a 671 tisíc pracovních míst.


Zuzana Šimonovská působí jako advokátka se specializací na právo duševního vlastnictví a právo módního průmyslu. V rámci své advokátní praxe poskytuje komplexní služby pro zajištění ochrany duševního vlastnictví klientů a poradenství při správě portfolií průmyslových práv a jejich strategickém rozšiřování do zahraničí. V rámci své pro bono praxe pracuje se začínajícími designéry. Šimonovská je zakladatelkou Ústavu práva módního průmyslu, který se věnuje odborné činnosti v oblasti práva módního průmyslu a prostřednictvím praktických seminářů představuje návrhářům právní problematiku a témata, která jsou pro tento obor a podnikání v módním průmyslu zásadní. Přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Text: Zuzana Šimonovská, Foto: Michaela Karásek Čejková

Předchozí

Firmy sobě

Revoluce v tabákovém průmyslu

Další