Co je Kubernetes?

|

O pojmu kubernetes v IT pravděpodobně slyšel již každý. Vznik tohoto systému způsobil v posledních deseti letech zlom ve vývoji aplikací: usnadnil jejich organizaci, škálovatelnost a ovlivnil i jejich rozsah či rozměr. 

Význam kubernetes technologií je tak vysoký, že se tento termín objevuje i mimo IT. Jedná se přitom o velice složitou problematiku a není snadné jí z netechnického pohledu porozumět. V dnešním článku jsme pro vás proto připravili srozumitelné vysvětlení, co kubernetes jsou, jak v základních principech fungují a jaké hlavní výhody představují pro vaše podnikání.

Kontejnerizace

Výraz kubernetes původně pochází z řeckého slova pro kapitána lodi. V technologiích je jeho význam podobný. Abychom si tento příměr vysvětlili, představíme si nejprve další, související pojem: kontejnerizaci aplikací.

Kontejnerizace v technologiích značí způsob vývoje aplikací, jenž se začal používat zhruba před 10 lety. Do té doby se k vývoji aplikací využívaly fyzické servery, které následně nahradil systém tzv. plné virtualizace. Kontejnerizace však vyřešila nedostatky obou a brzy se z tohoto systému stala norma.

Z netechnického hlediska je důležitá zejména jedna informace: kontejnery na rozdíl od starších systémů vývoje umožňují izolaci jednotlivých vyvíjených komponent a jejich nasazení v rámci odlišných prostředí. Při vývoji aplikace proto hypoteticky můžete vzít izolovanou část aplikace a rozjet ji nezávisle na jiném serveru – nebo třeba ve svém laptopu.

Kontejnery tak představují v IT obdobu lodního průmyslu. Stejně jako v lodním průmyslu kontejnery spojují zboží do jednotlivých nádob, aby se s ním lépe manipulovalo, tak i technologické kontejnery spojují komponenty aplikace a usnadňují tak jejich lepší manipulaci a vývoj.

Jak s kontejnery souvisí kubernetes?

Kontejnerizace umožnila rozvoj aplikací v širším měřítku, než tomu bylo doposud. Začaly tak vznikat velice komplikované systémy sestávající z mnoha kontejnerů, které se zároveň dále seskupují a vrství. Takto komplexní systémy jsou však velice náročné na správu i na kapacitu serveru, na němž je aplikace vyvíjena. 

A právě zde přichází na řadu kubernetes. Kubernetes slouží právě jako určitý kapitán lodi. Pomáhají s kontejnery manipulovat, duplikovat je a optimalizovat jejich využití tak, aby aplikace plynule fungovala v jakýchkoliv podmínkách. Jako kybernetický kapitán lodi zajišťují správné rozmístění virtuálních kontejnerů v daném prostředí.

Výhody kubernetes v praxi

Nastínili jsme si, jak kubernetes fungují a co je jejich funkcí. Jaké jsou ale jejich hlavní výhody?

  1. Vaše aplikace bude nezničitelná

V rámci kontejnerových systémů čas od času dochází k zániku některých kontejnerů. V takovém případě kubernetes včas zajistí jeho duplikaci či jej nahradí jiným. Vaše aplikace je mnohem bezpečnější: nehrozí narušení struktury či její selhání.

2. Přenositelnost úloh

Díky kontejnerizaci a  kubernetes jsou kontejnery nebo celé aplikace zcela přenositelné a můžete je přesouvat mezi cloudovými prostředími dle potřeby. Tato skutečnost umožňuje vývoj mnohem komplikovanějších aplikací, než tomu bylo doposud. 

3. Vyhnete se přetížení aplikace

Tuto situaci nedávno zažilo celé Česko – při spuštění systému ke sčítání lidu aplikace zcela selhala. Tzv. peak traffic (období vysokého zatížení) je běžnou součástí každého uživatelského programu, a pakliže není patřičně řešena, objevují se rizika jako jeho selhání. 

V tomto ohledu kubernetes přináší jednoznačné řešení. V čase peak traffic včas automaticky zvýší/ duplikuje některé kontejnery a aplikace běží tak, jak má. 

4. Platíte pouze za výkon, který využíváte

Optimalizace kontejnerů funguje i obráceným směrem. Ve chvíli, kdy je provoz nižší, kubernetes sníží výkon aplikace. Vy tak platíte pouze za výkon, který využíváte.

5. Budete směřovat vývoj aplikace k dokonalosti

Kubernetes automatizují procesy vývoje, na které by jinak bylo nutné vynakládat mnoho pracovní síly. Využitím kubernetes tak umožníte vývojářům soustředit se na další rozvoj, budování a rozšiřování vaší aplikace a jejích funkcionalit.  


Společnost TOTAL SERVICE a.s. působí na českém a slovenském trhu již více než dvě desítky let. Dlouhodobě se soustředí především na projekty a poskytování služeb v oblasti ICT infrastruktury a zajištění provozu a dohledu klíčových systémů firem a organizací. Naprostou většinu z více než 100 zaměstnanců představují technici, konzultanti a analytici specializovaní na projektové dodávky našim zákazníkům a profesionální správu širokého spektra informačních a komunikačních technologií. Společnost je významným obchodním partnerem předních světových výrobců hardwaru a softwaru i poskytovatelů telekomunikačních služeb. Našimi zákazníky jsou malé a středně velké české společnosti, významné nadnárodní korporace i organizace státní správy. Více informací najdete na www.totalservice.cz

Foto: 3D Animation Production Company z Pixabay

Předchozí

Začíná krvavá bitva o advokátní komoru

White & Case radila bankám při restrukturalizaci Smartwings

Další