Děkan Burda: Na Slovensku roste zájem o studium práva

|

Tento trend pripisujeme jednak tomu, že právo patrí na Slovensku k odborom, v rámci ktorých máme veľkú zamestnanosť už aj čerstvých absolventov a tiež reformám v štúdiu, ktoré sme urobili a ktoré sú zamerané prioritne na omnoho praktickejšie štúdium, a nie na memorovanie znenia zákona, ako tomu bolo donedávna,“ říká v našem česko slovenském dialogu děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Eduard Burda.

Jak velký je v současnosti na Slovensku zájem o studium práva?

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave evidujeme v posledných troch rokoch zvýšený záujem o štúdium práva v dennej forme štúdia, za ostatné dva roky nám nastúpilo do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia po 600 študentov, v minulosti to bolo okolo 400. Tento trend pripisujeme jednak tomu, že právo patrí na Slovensku k odborom, v rámci ktorých máme veľkú zamestnanosť už aj čerstvých absolventov a tiež reformám v štúdiu, ktoré sme urobili a ktoré sú zamerané prioritne na omnoho praktickejšie štúdium, a nie na memorovanie znenia zákona, ako tomu bolo donedávna. Na druhej strane treba povedať, že štúdium je pomerne náročné a aj keď nerealizujeme prijímacie skúšky, mnoho študentov vypadne počas prvých rokov štúdia. Napríklad z prvého roku reformovaného bakalárskeho študijného programu sa do magisterského štúdia dostalo iba okolo 40 % študentov. Máme totiž záujem zvyšovať kvalitu absolventov a nie sme ochotní na to rezignovať ani v čase všeobecnej demografickej krízy. Po niekoľkých rokoch stagnácie sme minulý rok zaznamenali aj zvýšený záujem o externú formu štúdia práva. 

Na Slovensku je studium práva možné v bakalářském i magisterském programu, v České republice stále převažuje pětileté magisterské studium. Považujete slovenský systém za vhodnější? Z jakého důvodu?

Áno, považujeme slovenský systém za vhodnejší, aj keď nám trvalo roky, kým sme túto pôvodne zákonom nanútenú zmenu začali využívať v prospech variability štúdia a zlepšenia kvality štúdia. Bakalársky študijný program u nás dnes obsahuje všetky predmety vnútroštátnych právnych odvetví, študent tak za tri roky musí absolvovať to, čo inde zväčša absolvuje za päť rokov. Zvyšuje sa tak náročnosť štúdia a v magisterskom stupni štúdia má študent na výber, buď bude študovať slovenské právo prioritne formou zložitých aplikovaných predmetov zameraných na hĺbkové právne analýzy, na tvorbu zmlúv, podaní a rozhodnutí, pochopiteľne s vhodných doplnením o filozofiu, etiku a logiku práva, alebo sa študent môže prihlásiť na riadne akreditované magisterské štúdium práva v anglickom jazyku zamerané na medzinárodné právo a právo Európskej únie, s možnosťou bližšieho zamerania buď na medzinárodné obchodné právo alebo na diplomatické právo. V spolupráci s Fakultou manažmentu UK tiež realizujeme dvojodborový bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom jazyku a v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave realizujeme dvojodborový študijný program Právo a ekonómia, v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v slovenskom jazyku. Ak by sme nemali štúdium delené na bakalársky a magisterský stupeň, nebol by možný prechod medzi týmito študijnými programami, ktoré v rôznych kombináciách dokážu vychovávať absolventov s rôznymi špecializovanejšími schopnosťami a tiež by bol problém z hľadiska medzinárodnej mobility študentov, ktorí chcú každý zo stupňov štúdia práva absolvovať v inej krajine.  

Pokračuje většina absolventů bakalářského studia i v navazujícím magisterském studiu, nebo častěji po třech letech končí?

Osobitné zákony upravujúce podmienky výkonu právnických profesii vyžadujú aj absolvovanie štúdia v magisterskom stupni štúdia, takže drvivá väčšina študentov pokračuje v magisterskom stupni štúdia. Bakalárske štúdium postačuje zväčša tým absolventom, ktorých motivácia študovať je založená čisto na potrebe rozšírenia si svojich vedomostí a schopností o právnické poznatky pri výkone ich doterajšej činnosti, najmä pokiaľ ide o manažérske pozície v súkromnej sfére a o administratívne pozície vo verejnej správe. Teda zväčša ide o študentov v externej forme štúdia. Nie je však účelom delenia na bakalárske a magisterské štúdium, aby právnici boli iba bakalári, účelom je práve väčšia medzinárodná flexibilita pri štúdiu práva a možnosť kombinovania rôznych špecifických programov.   

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 5/2021. Elektronické vydání květnového čísla Lawyers & Business můžete zakoupit na Alza.cz.

Foto: Elionas z Pixabay

Předchozí

Squire Patton Boggs chystá instruktáž v předávání firem

Dentons má v Česku nového šéfa, Hink po 17 letech odešel

Další